“(....) cudze rzeczy wiedzieć dobrze jest - swoje obowiązek”
Zygmunt Gloger

Trochę historii i parę słów o nas

W grudniu 1906 r. z inicjatywy Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia i Zygmunta Glogera powstaje w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Jego pierwszym prezesem zostaje Zygmunt Gloger – wybitny historyk, archeolog, etnograf, krajoznawca i folklorysta a przede wszystkim patriota i społecznik.

 

czytaj więcej

Nadchodzące wydarzenia