Authorities of our branch

 

Zarząd Oddziału

Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału PTTK

Sławomir Kordaczuk – wiceprezes – skarbnik Zarządu Oddziału PTTK

Jerzy Chromik – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK

Aleksandra Wilińska – sekretarz Zarządu Oddziału PTTK

Natalia Zyśk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Wojciech Chwedczuk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Mieczysław Księżopolski – członek Zarządu Oddziału PTTK

Dariusz Piwowarczyk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Józef Jan Romańczuk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Eugeniusz Skorupka – członek Zarządu Oddziału PTTK

Grażyna Wolińska – członek Zarządu Oddziału PTTK

 

Komisja Rewizyjna

Józef Duma – prezes Komisji Rewizyjnej

Leszek Myśliński – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Piotr Grabowski – członek Komisji Rewizyjnej

Jarosław Wolański – członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński

 Stanisław Czajka – prezes Sądu Koleżeńskiego

Roman Jastrzębski – wiceprezes Sądu Koleżeńskiego

Barbara Mileszczyk – sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Stanisław Orzełowski – członek Sądu Koleżeńskiego