Our clubs

Siedlecki Klub Kolekcjonerów

 

Założyło go 34 pasjonatów 8 I 1995 r. Klub działał początkowo przy Muzeum Okrągowym (obecnie Regionalnym) do 14 IX 2003 r. Następnie na 4 lata znalazł siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury. Od 14 X 2007 r. jest jednym z klubów Oddziału „Podlasie” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Siedlcach. Od początku prezesem jest Sławomir Kordaczuk.

Główną formą działalności są spotkania w Muzeum Regionalnym w drugą niedzielę miesiąca od godz. 11.00. Rozpoczynają się prezentacją pasji lub pokazem kolekcji członków klubu oraz zaproszonych gości, także na tematy związane z historią regionu, przepisami prawnymi regulującymi poszczególne dziedziny kolekcjonerstwa lub ochroną stanowisk archeologicznych. Po prezentacjach odbywa się część towarzyska, handlowo-wymienna. Każdego stycznia obchodzimy „urodziny” przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Natomiast w miesiące wakacyjne organizujemy przed budynkiem muzeum „Giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu”.

Na sezon letni przygotowujemy wycieczki krajoznawcze do miejsc, których nie mają w programie biura podróży. W czasie tych wyjazdów oprócz zwiedzania obiektów zabytkowych i przyrodniczych składamy kwiaty i palimy znicze na mogiłach bohaterów narodowych, spotykamy się z weteranami wojennymi i szefami lokalnych towarzystw kulturalnych i historycznych. Wycieczki kończymy wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełasek u zaprzyjaźnionych właścicieli obiektów zabytkowych i korzystamy z gościnności placówek muzealnych.

Mamy własny znaczek klubowy i sygnet. Legitymacje posiada ponad 180 osób. Wydawaliśmy metalowe żetony numizmatyczne i zamawialiśmy nadruki jubileuszowe na banknotach oraz kalendarzyki listkowe, pamiątkowe rewenety i odznaki „Zasłużony dla Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów”. Znani jesteśmy także poza granicami kraju jako wydawcy pocztówek o historii Siedlec, dworów polskich, Podlasia i Wojska Polskiego. W sumie wydaliśmy ponad 500 pocztówek. Działalnością wydawniczą w Klubie zajmują się również m.in. Tadeusz Bohatyrewicz, redaktor naczelny „Lamusa. Pisma Siedleckich Kolekcjonerów” i Adam Krzeski, wydawca zeszytów monograficznych z cyklu „Z dziejów Ziemi Najbliższej”.

Siedlecki Klub Kolekcjonerów został wyróżniony 25 X 2008 r. Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego nr 78 za działalność edukacyjną i turystyczną.

www.muzeumsiedlce.art.pl