XXIV Wieczór Wigilijny na Podlasiu – fot. Jan Waszczuk