RSS
SmodCMS

Przewodnicy i Piloci

Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek turystycznych dziaajcy

przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach

 ul. Rynkowa 24, 08-110 Siedlce

tel. /fax (25) 632 77 77

e-mail: pttk.siedlce@wp.pl

 

 

Zarzd Koa Przewodników

 

Dorota Mczka

Prezes Zarzdu Koa Przewodników Terenowych, prezes Zarzdu Oddziau PTTK "Podlasie" w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1987 r. z uprawnieniami na województwo mazowieckie, dawne siedleckie, bialskopodlaskie, „Trójkt lubelski” (Kazimierz , Naczów, Puawy). Gówne zainteresowania zwizane s z Poudniowym Podlasiem i Wschodnim Mazowszem. Z wyksztacenia doktor historii, z zamiowania turysta. Instruktor Przewodnictwa, pilot wycieczek turystycznych.

 

Grayna  Woliska

Wiceprezes Zarzdu Koa Przewodników Terenowych.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1982r. z uprawnieniami na województwo mazowieckie, dawne siedleckie, „Trójkt lubelski"( Kazimierz, Naczów , Puawy)  oraz owicz, Nieborów, Arkadi.

Instruktor Przewodnictwa, pilot wycieczek turystycznych.

 

Eugeniusz Skorupka

Sekretarz Zarzdu Koa Przewodników Terenowych, czonek Zarzdu Oddziau PTTK "Podlasie" w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1996 r.  z uprawnieniami na dawne woj. siedleckie, „Trójkt lubelski" (Kazimierz, Naczów, Puawy), województwo  mazowieckie.  Instruktor przewodnictwa, pilot wycieczek turystycznych.

 

Izabela  Joska

Czonek Zarzdu Koa Przewodników Terenowych.

Przewodnik turystyczny (terenowy)  od 2008 r.  z uprawnieniami na województwo mazowieckie. 

 

Czonkowie i sympatycy Koa Przewodników Terenowych

 

Jerzy  Chromik

Czonek Koa Przewodników Terenowych, wiceprezes Zarzdu Oddziau PTTK "Podlasie" w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1982 r. z uprawnieniami na dawne województwo siedleckie. „Trójkt lubelski" ( Kazimierz, Naczów , Puawy), Regionalista Polesia,  pilot wycieczek turystycznych. Obsuga take w jzyku rosyjskim.

 

 

Stanisaw Czajka

Czonek Koa Przewodników Terenowych, prezes Sdu Koleeskiego Zarzdu Oddziau PTTK
„Podlasie” w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1986 r. z uprawnieniami na dawne województwo siedleckie, „Trójkt lubelski” (Kazimierz, Naczów, Puawy). Z wyksztacenia i zamiowania historyk. Regionalista ziemi czerskiej i pockiej. Instruktor Przewodnictwa, pilot wycieczek turystycznych.

 

 

Józef Duma

Czonek Koa Przewodników Terenowych, skarbnik Zarzdu Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1996 r. z uprawnieniami na dawne województwo  siedleckie, pilot wycieczek turystycznych. Obsuga take w jzyku esperanto.

 

 

Anna Kirchner

Czonek Koa Przewodników Terenowych, wiceprezes Zarzdu Oddziau PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1996 r. z uprawnieniami na dawne województwo  siedleckie,
„Trójkt lubelski” (Kazimierz, Naczów, Puawy)

Pilot wycieczek turystycznych.

 

 

Mieczysaw Ksiopolski

Czonek Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów. Czonek Koa Przewodników Ternowych.

Pilot wycieczek turystycznych od 2010 r.

 

 

Janusz  Malewicz

Czonek Koa Przewodników Terenowych, czonek honorowy Zarzdu Oddziau PTTK "Podlasie" w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1970 r. z uprawnieniami na dawne województwo warszawskie, „Trójkt lubelski” (Kazimierz, Naczów, Puawy).  Instruktor Przewodnictwa, pilot wycieczek turystycznych.

 

 

Józef Jan Romaczuk

Czonek Koa Przewodników Terenowych, czonek Sdu Koleeskiego Oddziau PTTK „Podlasie”
w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1996 r. z uprawnieniami na dawne województwo siedleckie, pilot wycieczek turystycznych.

 

 

Boena  Rudzka 

Czonek Koa Przewodników  Terenowych, czonek Komisji Rewizyjnej Oddziau PTTK „Podlasie”
w Siedlcach.

Przewodnik turystyczny (terenowy)  od 2008 r. z uprawnieniami na województwo mazowieckie, pilot wycieczek turystycznych.

 

 

Wojciech Ziókowski

Przewodnik turystyczny (terenowy) od 1982 r. z uprawnieniami na dawne województwo siedleckie.

Pilot wycieczek turystycznych.