RSS
SmodCMS

Trasy TRInO

Turystyczno - Rekreacyjne Imprezy na Orientacje

__________

"SIEDLECKIE KURIOZOOM"

Na planie Siedlec zaznaczono miejsca - różne obiekty, będące punktami kontrolnymi (PK). Z każdym z nich związane jest pytanie z listy pytań. Należy dopasować pytanie do obiektu - PK i w odpowiedzi wpisać opis (literą) pytania i odpowiedż na pytanie, która jest potwierdzeniem PK.
(Pytań na liście jest więcej niż zaznaczonych PK.)

PK „LOP”: Należy dodatkowo potwierdzić pomniki/obeliski [4 PK], które znajdują się na linii łączącej wejścia: UM (Skwer Niepodległości 2 - wejście od strony wschodniej) i Kościoła pw. Św. Stanisława BM - najstarsza parafia w Siedlcach (Floriańska 3, wejście od strony zachodniej).
Potwierdzenia: należy dopasować pytania (zaznaczone na żółto) do pomnika/obelisku i wpisać na karcie odpowiedż.Turystyczno- Rekreacyjna Impreza na Orientację "Siedleckie kuriozoom"

 

Do pobrania:

- TRASA I PYTANIA

__________

"OGNISTA ALEKSANDRIA"

 

Liczące sobie prawie 80 tysięcy mieszkańców Siedlce położone są we wschodniej częci województwa mazowieckiego, na jednym z najstarszych szlaków europejskich, biegnących z Lizbony do Moskwy. Początki Siedlec związane są z 1448 r., kiedy pojawia się po raz pierwszy w dokumentach, jako najbardziej wysunięty na wschód kraniec ziemi łukowskiej.

W tamtym okresie wszystkie ważne szlaki omijały Siedlce, wiec miasto nie miało okazji do rozwoju. Nowa droga utworzona w XV w. sprawiła, że szlak „Podlaski” został skierowany do miasta, stając się z czasem jednym z najważniejszych w Europie. Rozrastająca się stara oraz powstająca nowa wieś w 1547 r. otrzymały prawa magdeburskie. Fakt ten spowodował przekształcenie rozproszonego i niezbyt silnie powiązanego zespołu osadniczego w jednorodny układ przestrzenny, w którego skład wchodziło miasto, Stara Wieś oraz zespół dworski. Do ukształtowania dzisiejszego miasta przyczynili się szczególnie Kazimierz Czartoryski i Aleksandra Ogińska.

Wiek XIX to okres dynamicznego rozwoju miasta. Siedlce stały się też ważnym ośrodkiem administracyjnym, również pod zaborem rosyjskim. Do rozwoju przyczyniło się też wybudowanie linii kolejowej. prawie połową miasta. Po II wojnie Św. powstało wiele dużych zakładów przemysłu ciękiego, elektromaszynowego, dziewiarskiego i przetwórstwa owocowo-warzywnego, rozwinęła się infrastruktura, kultura i gospodarka.

 

Do pobrania:

- TRASA I PYTANIA
 

__________

"FOTOZABAWA"

 

Na mapie Siedlec zaznaczono różne obiekty - punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich wykonano zdjęcie.
Pary: numer PK z mapu oraz kod lietrowy ze zdjęcia, jako potwerdzenia przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora.
Uwaga, zdjęć jest więcej - wybierz tylko te właściwe!

 

Do pobrania:

- TRASA I PYTANIA

 

 

Więcej tras i informacji o TRInO

Link do strony głównej TRInO: trino.pttk.pl

FB: https://www.facebook.com/tkrino

Instagram: https://www.instagram.com/turystycznorekreacyjneino/