Klub Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy” pokonał Główny Szlak Świętokrzyski.

Serdeczne gratulacje

dla młodzieży  z Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy”

Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach

i ich opiekuna Grzegorza Matejczuka  za pieszą wędrówkę
i pokonanie 150 km szlaku pieszego, w tym 93 km Głównego Szlaku Świętokrzyskiego

               Część młodzieżowa Klubu Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy” przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach pod przewodnictwem Grzegorza Matejczuka dokonała przejścia Głównego Szlaku Świętokrzyskiego.
W dniach 13 – 18 maja 2024 r. 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Rawicza  i dwoje ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  (klasy szóste i siódme)  wraz
z opiekunami przeszli pieszo z plecakami ok. 150 km w tym 93 km Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Każdy nocleg był gdzie indziej a dzienny kilometraż wahał się od 18 km do 30 km. Wędrówka łączona była ze zwiedzaniem pobliskich obiektów krajoznawczych. Udało się zwiedzić Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ruiny huty w Bobrzy, kamieniołomy pod Tumlinem, dworek Stefana Żeromskiego w Ciekotach, Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie oraz zespół sakralno-muzealny na Świętym Krzyżu.

               Młodzieży spodobał się ten rodzaj turystyki, dawali radę na dziennych etapach i są zainteresowani kolejnymi tego typu przedsięwzięciami.

Zachęcamy nauczycieli i młodzież z  innych siedleckich szkół do uprawiania tej formy turystyki.

Dali Radę z SP5 i SP4 i Wy dacie radę!

                                                                                              Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie”

                                                                                                          w Siedlcach

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii