Klub Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy” przejście Głównego Szlaku Świętokrzyskiego.