V Rajd Powitanie Wiosny w Dąbrowie – 2 kwietnia 2022 r. (fot. Piotr Grabowski)