Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z:

Link do harmonogramu wydarzeń w Parku w okresie  07.2023 – 06.2023 r.

https://siedlce.pl/aktualnosci/2023/aktualnosci-06-2023/harmonogram-wydarzen-kulturalnych-w-parku-miejskim-aleksandria-w-siedlcach-od-lipca-2023-do-czerwca-2024/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury