Jubileusz 30-Lecia Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”

           „Turystyka rowerowa na Mazowszu. 30 lat z Siedleckim Klubem Turystyki Rowerowej Doktorek” – Pod takim tytułem SKTR „Doktorek”, we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, zorganizował uroczystość z okazji 30-lecia Klubu.

           Na wydarzenie, odbywające się w auli biblioteki, przybyli członkowie „Doktorka”, zaproszeni goście, przyjaciele i miłośnicy turystyki rowerowej, a także osoby, które chciały poznać klub i dowiedzieć się więcej o naszej działalności.

           Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Dorota Salamon. Następnie głos zabrał uczestnik naszej ostatniej rowerowej wycieczki – Pan Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, który przekazał na ręce Prezesa Klubu dyplom uznania i list gratulacyjny za naszą pracę.  Kolejnymi ważnymi gośćmi byli Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach Kol. Anna Kirchner i Wiceprezes Oddziału Kol. Jerzy Chromik, którzy złożyli gratulacje Jubilatom, wręczyli odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia:

– Kol. Jarosław Głowacki otrzymał godność Członka Honorowego Mazowieckiego Forum  Oddziałów PTTK oraz  list gratulacyjny z okazji 40-letniego stażu w PTTK,

– dyplom od Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach otrzymał SKTR „Doktorek”,

– dyplom od Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK otrzymał SKTR „Doktorek,

– dyplom od Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK otrzymał Prezes Zarządu SKTR „Doktorek” Radosław Wysocki,

– „Odznakę Honorową za Zasługi dla Oddziału” otrzymał były Prezes SKTR „Doktorek” Wojciech Ziółkowski,

– „Odznakę Honorową za Zasługi dla Oddziału” otrzymała  Joanna Trętowska,

– „Odznakę Honorową za Zasługi dla Oddziału” otrzymał  Prezes Zarządu SKTR „Doktorek” Radosław Wysocki,

– Odznakę Honorową za zasługi dla Oddziału otrzymał  były Prezes SKTR „Doktorek” Ryszard Kruk,

– „Odznakę Honorową za Zasługi dla Oddziału” otrzymała Wiceprezes Zarządu SKTR „Doktorek” Anna Toczyska.

SKTR „Doktorek” otrzymał także, z okazji 30-lecia, listy gratulacyjne od Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego „Tuptuś” w Strzale, od Komisji Turystyki Kolarskiej przy Oddziale „Podlasie” w Siedlcach oraz od Komisji Imprez na Orientację przy Oddziale „Podlasie” w Siedlcach.

              Prezes SKTR „Doktorka”,  wręczył współzałożycielowi i pierwszemu Prezesowi Klubu Kol. Jarosławowi Głowackiemu, najwyższe odznaczenie klubowe – tytuł  Członka Honorowego Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”.

 Gratulacje dla Klubu złożył również były Prezes Kol. Wojciech Ziółkowski.

             W dalszej części wydarzenia, odbyły się prezentacje przedstawione przez członków Klubu:
– „Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej Doktorek i jego początki” – Jarosław Głowacki,

-„Zamki, dwory i pałace Mazowsza” – Anna Toczyska,

-„Miejsca związane z odzyskaniem niepodległości w okolicach Siedlec” – Mirosław Chmielewski,

-„Turystyka rowerowa” – Radosław Wysocki.

           Po wygłoszonych prezentacjach, odbyła się część artystyczna, przygotowana przez uczniów I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach pod kierunkiem Magdaleny Ostas.  Na zakończenie, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci pysznego Jubileuszowego tortu.

             Z okazji Jubileuszu, goście mogli zapoznać się także z wystawą książek o tematyce turystycznej i rowerowej oraz z galerią zdjęć z wycieczek SKTR “Doktorek”.

            Cieszymy się, że w uroczystości wzięło udział ponad 60 osób, co świadczy o tym, że nasza działalność jest zauważana i dobrze odbierana, co dopinguje nas do dalszej pracy.

Oprac. SKTR „Doktorek”

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z  Jubileuszowego wydarzenia.