Składki członkowskie

Wysokość składek na 2024 rok:

 •  84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 •  57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
 •  39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2024 roku w następujących wysokościach:

 • 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
 •  12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3,
 •  9,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w oddziale PTTK, którego jest się członkiem, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2024 roku.
Zalecamy jednak, aby składki opłacać jak najwcześniej, najpóźniej do 31 marca 2024 roku, ponieważ po tym terminie osoba bez opłaconej na dany rok składki nie korzysta z ubezpieczenia dla członków PTTK, na czas uczestnictwa w imprezach PTTK oraz z przysługujących członkom ulg.

Dodatkowe informacje znajdują się w treści uchwały Zarządu Głównego PTTK z dnia Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r., która jest do pobrania tutaj: link

 

Wysokość składek na 2023 rok:

 • 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 • 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 • 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w oddziale PTTK, którego jest się członkiem, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2023 roku.
Zalecamy jednak, aby składki opłacać jak najwcześniej, najpóźniej do 31 marca 2023 roku, ponieważ po tym terminie osoba bez opłaconej na dany rok składki nie korzysta z ubezpieczenia dla członków PTTK, na czas uczestnictwa w imprezach PTTK oraz z przysługujących członkom ulg.

Dodatkowe informacje znajdują się w treści uchwały Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. nr 285/XIX/2022, która jest do pobrania tutaj: link

 

Wysokość składek na 2022 rok:

 • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w oddziale PTTK, którego jest się członkiem, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2022 roku.
Zalecamy jednak, aby składki opłacać jak najwcześniej, najpóźniej do 31 marca 2022 roku, ponieważ po tym terminie osoba bez opłaconej na dany rok składki nie korzysta z ubezpieczenia dla członków PTTK, na czas uczestnictwa w imprezach PTTK oraz z przysługujących członkom ulg.

Dodatkowe informacje znajdują się w treści uchwały Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. nr 235/XIX/2021, która jest do pobrania tutaj: link

Wysokość składek na 2021 rok:

 • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Składkę członkowską opłaca się jednorazowo w oddziale PTTK, którego jest się członkiem, najpóźniej w terminie do 31 grudnia 2021 roku.
Zalecamy jednak, aby składki opłacać jak najwcześniej, najpóźniej do 31 marca 2021 roku, ponieważ po tym terminie osoba bez opłaconej na dany rok składki nie korzysta z ubezpieczenia dla członków PTTK, na czas uczestnictwa w imprezach PTTK oraz z przysługujących członkom ulg.

Uchwała nr 189

Zarządzenie nr  10

Warunki ubezpieczenia

 

Wysokość składek na 2020 rok:

 • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała ZG

 

Wysokość składek na 2019 rok:

 • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
 • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała ZG
Zarządzenie nr 6/2018 SG ZG

 

Wysokość składek na 2018 rok:

 • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
 • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Uchwała ZG 
Ubezpieczenie ZG

za pttk.pl/pttk/przepisy/