Władze oddziału

 

Zarząd Oddziału

Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału PTTK

Sławomir Kordaczuk – wiceprezes – skarbnik Zarządu Oddziału PTTK

Jerzy Chromik – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK

Urszula Obrępalska – wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK

Hanna Sawicka – sekretarz Zarządu Oddziału PTTK

Józef Jan Romańczuk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Piotr Czyż – członek Zarządu Oddziału PTTK

Eugeniusz Skorupka – członek Zarządu Oddziału PTTK

Elżbieta Stefańczyk – członek Zarządu Oddziału PTTK

Anna Toczyska – członek Zarządu Oddziału PTTK

Radosław Wysocki – członek Zarządu Oddziału PTTK

 

Komisja Rewizyjna

Józef Duma – prezes Komisji Rewizyjnej

Roman Jastrzębski – wiceprezes Komisji Rewizyjnej

Monika Szafrańska – sekretarz Komisji Rewizyjnej

Jarosław Wolański – członek Komisji Rewizyjnej

Grażyna Wolińska – członek Komisji Rewizyjnej

 

Sąd Koleżeński

Małgorzata Borkowska – prezes Sądu Koleżeńskiego

Mirosław Chmielewski – wiceprezes Sądu Koleżeńskiego

Barbara Mileszczyk – sekretarz Sądu Koleżeńskiego

Alina Marcinczyk – członek Sądu Koleżeńskiego

Ryszard Kruk- członek Sądu Koleżeńskiego

Stanisław Orzełowski – członek Sądu Koleżeńskiego