Poznaj nasze odznaki!

Czym jest odznaka w PTTK?

Jeśli lubisz podróżować, odwiedzać i poznawać nowe miejsca, to odznaka jest:

  • udokumentowaniem Twoich podróży i wycieczek,
  • potwierdzeniem wiedzy, umiejętności i przeżyć, zdobytych podczas wycieczek,
  • wyróżnieniem Twojego trudu, włożonego w poznanie danego regionu czy tematu, objętego zakresem danej odznaki.

Istnieje wiele różnych rodzajów odznak, o których zdobycie można się starać. Wybór jest naprawdę szeroki!

W ramach działalności naszego oddziału w sposób szczególny zachęcamy do takiego zaplanowania tras swoich wycieczek, aby móc zdobyć poniższe odznaki. 

Więcej na temat odznak, znajdziesz na stronie: https://pttk.pl/ w zakładce Odznaki