Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Podlasie” w Siedlcach

z głębokim żalem żegna

śp.

ZYGMUNTA WIELOGÓRSKIEGO

(1949 – 2022)

         Śp. Zygmunt Wielogórski – działacz sportowy i społeczny, pełnił wiele ważnych i odpowiedzialnych funkcji: w latach 1994-1997 był wojewodą siedleckim, później pracował w urzędzie marszałkowskim, w latach 2002-2006 pełnił funkcję wicestarosty powiatu siedleckiego a następnie w latach 2006-2015 był starostą siedleckim. Niezależnie od pełnionej funkcji zawsze wspierał działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego a w wielu, organizowanych przez siedlecki Oddział PTTK imprezach, brał czynny udział.

         Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i wsparcie. Pozostanie  w naszej pamięci jako Człowiek niezwykle życzliwy i serdeczny.

Cześć Jego Pamięci!

 

                                                                            Zarząd i działacze Oddziału

                                                                           PTTK „Podlasie” w Siedlcach

 

         Pogrzeb śp. Zygmunta Wielogórskiego odbędzie się 30 czerwca 2022 r.

Po mszy św. o godz. 1300 w Katedrze Siedleckiej, nastąpi  złożenie ciała do grobu

na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.