RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

             W dniu 8 października 2020 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach
odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Komisja Konkursowa w składzie:
Dorota Filipowicz, Grażyna Wolińska, Anna Kirchner i Jan Waszczuk wyłoniła  najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w dniu 24 października 2020 r. w Warszawie.

Laureatami zostali :

Kategoria szkoły podstawowe:

Natalia Grochowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach  
Magdalena Michalak uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce laureaci i opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy i podziękowania, a wszyscy uczniowie dyplomy uczestnictwa. Dla wszystkich obecnych tradycyjnie został przygotowany słodki poczęstunek.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich, nad którymi Honorowy Patronat objął  Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystąpień, wykształcili umiejętność jasnego i logicznego formułowania myśli, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, którzy potrafili rozbudzić w młodzieży chęć poznawania własnego regionu, jego historii jak i wyszukiwania informacji o zasłużonych Polakach.

Iwona Wysokińska

Zapraszamy do fotorelacji (kliknij aby otworzyć)