Relacja z Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach

W dniu 31 marca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach obradował Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach. Zjazd poprzedziła msza św.
w intencji działaczy i sympatyków Oddziału odprawiona w siedleckiej katedrze przez ks. kan. dr Jerzego Grochowskiego – kapelana siedleckiego Oddziału PTTK. Licznie zgromadzeni działacze modlili się także w intencji Józefa Mikulskiego – Członka Honorowego PTTK, wybitnego pedagoga siedleckich szkół, w 50. rocznicę jego śmierci. To właśnie Józef Mikulski po Zjeździe połączeniowym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w wyniku którego zawiązano Polskiego Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK), został w 1959 r. pierwszym prezesem Oddziału  PTTK w Siedlcach łącząc w jedną całość rozproszone koła PTTK.

W pierwszej części Nadzwyczajnego Zjazdu obradom przewodniczyła Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału a w drugiej Stanisław Czajka – prezes Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

W poczcie sztandarowym wystąpili przewodnicy PTTK: Józef Jan Romańczuk – chorąży, Natalia Boruta i Urszula Obrępalska, zastąpieni w czasie obrad przez harcerzy
z Niezależnej Drużyny Harcerskiej „Darnia”.

Zjazd, poświęcony głównie tematyce związanej ze zmianą Statutu, był okazją do wręczenia wybitnym, zasłużonym dla Oddziału działaczom odznaczeń i wyróżnień. Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP odznaczeni zostali: ks. kan. dr Jerzy Grochowski – proboszcz parafii w Uścimowie, kapelan Oddziału, Kol. Jerzy Chromik – wiceprezes Zarządu Oddziału, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi – Kol. Eugeniusz Skorupka – członek Zarządu Oddziału. Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki” wyróżnieni  zostali: Elżbieta Stefańczyk, Grażyna Wolińska i Stanisław Czajka. Aktu dekoracji odznaczonych, z wyłączeniem ks. J. Grochowskiego, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki, dokonał Pan Krzysztof Tchórzewski – Poseł na Sejm RP, Minister Energii. Ks. J. Grochowskiemu Złoty Krzyż Zasługi wręczył tydzień wcześniej 24 marca, po uroczystej mszy św. w Uścimowie, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Odznaką „50 lat w PTTK”  uhonorowana została Krystyna Anusiewicz. Taką odznakę, poza Koleżanką Krystyną, posiada  w siedleckim Oddziale Janusz Malewicz.

Brązową Odznaką „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży” odznaczona została Bożena Rudzka, a Odznaką Honorową  „Za zasługi dla Oddziału” uhonorowani zostali: Sławomir Kordaczuk,Roman Jastrzębski,  Adam Duklewski, Dariusz Biedak, Barbara Mileszczyk i Ryszard Kruk. Dyplomami za pomoc i współpracę wyróżniono: Annę Lec, Jarosława Skowronka, Natalię Borutę i Dariusza Piwowarczyka. Z okazji zbliżającego się jubileuszu 20. rocznicy  powstania Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, którego członkiem – założycielem jest Oddział, postanowiono wystąpić  do Zarządu MFO o nadanie godności  Członka Honorowego  PTTK Mazowieckiego Forum Oddziałów  Kol. Krystynie Anusiewicz i Kol. Januszowi Malewiczowi, którzy legitymują się ponad 50.letnim stażem nieprzerwanej działalności w PTTK.

Poza Delegatami i ministrem Energii Panem Krzysztofem Tchórzewskim Nadzwyczajny Zjazd uświetnili swoją obecnością: w imieniu senatora Waldemara Kraski – Pani Elwira Hawryluk, Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Marek Gorzała, Wójt Gminy Siedlce – Pan  Henryk Brodowski, reprezentująca Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Pani Izabela Wrona, Członek  Honorowy PTTK, Dziekan Kręgu Seniorów – Kol. Andrzej Gordon, prezes Zarządu MFO – Kol. Natalia Wojtyra i sekretarz kwartalnika „Gościniec” Kol. Elżbieta Matusiak-Gordon.

Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje a gościom podziękowania za udział w obradach Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału.

 

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI W ZAKŁADCE GALERIA