VI Rajd „Powitanie Wiosny w Dąbrowie”  19.03.2023 r.

 

 

W tym roku, już po raz szósty, wyruszyliśmy na symboliczne powitanie wiosny w naszym regionie. Trasa VI Rajdu  została zaplanowana przez siedleckich przewodników tak, aby  jego uczestnicy mogli zdobyć Regionalną Odznakę Krajoznawczą im. Józefa Mikulskiego (odkrywcy grodzisk na Podlasiu i Mazowszu), w stopniu srebrnym.

Rajd rozpoczęliśmy złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem znicza przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Po wyjeździe z Siedlec skierowaliśmy się w stronę Zbuczyna – miejscowości starszej od Siedlec, która od roku 1418 r. była siedlecką parafią, tam zatrzymaliśmy się i zapaliliśmy znicz przy pomniku poświęconym „Poległym Obrońcom Ojczyzny 1914-1920”. Kolejnym ciekawym miejscem była Wólka Kamienna, w której uczestnicy obejrzeli  lapidarium geologiczne, a w nim m.in. jeden z najstarszych głazów narzutowych w Europie. Kolejnym ciekawym miejsce na trasie były  Zawady – Krzesk. O znajdującym się tam grodzisku wczesnośredniowiecznym opowiedział Eugeniusz Skorupka – przewodnik PTTK.

Kolejnymi punktami programu były:

– lądowisko dla samolotów, kapliczka i miejsce pamięci poświęcone prześladowanym przez Rosjan Unitom Podlaskim w Olszance;
– chwila zadumy przed kościołem cmentarnym św. Stanisława i zapalenie znicza pamięci na skwerze Męczenników Katyńskich w Łosicach;
– w miejscowości Niemojki przewodnicy opowiedzieli o XVII wiecznym kościele po. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz pokazali uczestnikom ławeczkę Stefana Żeromskiego.

Zwieńczeniem trasy i ostatnim punktem docelowym na mapie było tego dnia oczywiście Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie na uczestników czekały liczne atrakcje a wśród nich  pożegnanie zimy poprzez  utopienie, wykonanej przez uczestników imprezy  Marzanny,  wg starosłowiańskiego, popularnego na ziemiach polskich starodawnego zwyczaju. Nie wszystkich udało się namówić na śpiewanie  piosenki „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno…” ale jak na organizację  chóru ad hoc wypadło nieźle. Rozegrano  konkurs wiedzy krajoznawczej oraz piosenki przy ognisku z pieczeniem kiełbaski. Wielkanocny stół z tradycyjnym świątecznym jajeczkiem zorganizowali  Komandorzy Rajdu: Sławomir Kordaczuk – wiceprezes–skarbnika Zarządu Oddziału, prezes Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów (dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach), Zastępca Komandora Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału, a także  Iwona Wysokińską i Karolina Bobryk – pracownicy Biura Oddziału, które zadbały o stronę organizacyjną Rajdu. Uczestnicy zwiedzili także ekspozycję Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz wystawę „Koń w tradycji ziemiańskiej”.  W rozpoczynającym sezon turystyczny VI Rajdzie  wzięli udział nowi przewodnicy i piloci PTTK, którym uroczyście  wręczono legitymacje – identyfikatory a dla przewodników, którzy pozytywnie zaliczyli test wiedzy z kursu na uprawniania Organizatora Turystyki PTTK wręczono legitymację potwierdzające  te uprawnienia. Legitymacje wręczyli: Komandorzy: Sławomir  Kordaczuk  i Anna Kirchner, Sekretarz Gminy Siedlce Dorota Dmowska –  Paczuska i Jerzy Chromik.

Ważnym punktem VI Rajdu  było uhonorowanie Księdza kan. dr Jerzego Grochowskiego  – Kapelana Siedleckiego Oddziału PTTK listem gratulacyjnym
z  okazji 20.lecia posługi duszpasterskiej. To właśnie 18 marca 2003 r., Wielebnemu Księdzu Kanonikowi  Jerzemu  Grochowskiemu, ówczesny Biskup Siedlecki  Zbigniew Kiernikowski  powierzył, z błogosławieństwem pasterskim, opiekę duszpasterską nad turystami w ramach organizowanych przez Oddział imprez. Z tej okazji  Ksiądz Jerzy otrzymał także specjalny list duszpasterski  od Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy, który przed wręczeniem odczytał  Kol. Jerzy Chromik – wiceprezes Zarządu Oddziału.

Zwycięzcy w konkursach otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, których szatę graficzną przygotowały:  Karolina Bobry i Iwona Wysokińska.
Imprezę zakończyło błogosławieństwo od Księdza Jerzego i wspólne składanie życzeń.

Organizatorem Rajdu był Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie  Oddział Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza Siedlcach i  Koło Terenowe PTTK im. Józefa Mikulskiego.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w VI Rajdzie „Powitanie wiosny w Dąbrowie”:  przewodnikom, pilotom,  członkom i sympatykom, PTTK, członkom i sympatykom Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów i wyrażają nadzieję, że zdobywcy  Regionalnej  Odznaki Krajoznawczej im. Józefa Mikulskiego w stopniu srebrnym postarają się o złoto oraz  zdobywanie innych odznak krajoznawczych.

Już dziś zapraszamy na kolejny rajd!

 

Oprac. K.B.