Relacja z XXIV Mazowieckiego Samochodowego i Motocyklowego Rajdu Turystycznego  Siedlce – Ostrówek 2023

 

17 września 2023 r. odbył się XXIV Mazowiecki Samochodowy i Motocyklowy Rajd Turystyczny Siedlce – Ostrówek, z metą w Ostrówku, którego celem było rozwijanie wśród kierowców amatorów umiejętności jazdy nawigacyjnej, doskonalenie kultury jazdy, poznawanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogłębianie znajomości przepisów kodeku drogowego. Celem Rajdu była także promocja regionu,  poznawanie walorów krajoznawczych oraz historii Mazowsza, miasta i gminy Siedlce, promocja  marki samochodów Toyota, prezentacja samochodów i motocykli, promocja „Tygodnika Siedleckiego” – głównego współorganizatora imprezy,   promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia.

Malowniczą  od strony przyrodniczej,  uwzględniającą   atrakcje i osiągnięcia gminy Siedlce,  trasę opracowali: Jerzy Chromik – Sędzia Główny (Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr  3697) i  Jarosław Głowacki – zastępca Sędziego Głównego (Przodownik Turystyki Motorowej PTTK nr 3731).

Udział w Rajdzie zgłosiło 40 załóg w tym  34 załogi samochodowe i 6 załóg motocyklowych. Wystartowały 32 załogi samochodowe i 6 załóg motocyklowych (w tym 1 quad).  Pierwszym zadaniem, przed wyjazdem na trasę było pokonanie atrakcyjnego, starannie przygotowanego, przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD) w Siedlcach, sprawnościowego toru przeszkód. W tej konkurencji puchary ufundowane przez WORD otrzymali: za zajęcie I miejsca –  Damian Sikorski i Paulina  Sikorska, II miejsce  –  Bartosz Maliszkiewicz  i Sylwia Bareja – Maliszkiewicz, III miejsce – Paweł Izdebski i Wojciech Izdebski. Po zaliczeniu toru sprawnościowego uczestnicy mieli do pokonania, liczącą ponad  50 km trasę, która prowadziła przez Siedlce – Golice – Pruszynek – Pruszyn – Stok Lacki – Ujrzanów – Białki –  Iganie – Opole Nowe –  Niwiski – Kisielany – Chodów – Strzałę – Żytnia – Opole Nowe – Ostrówek. Na trasie  zaplanowano trzy PKP (punkty kontroli przejazdu), na których załogi mogły sprawdzić swoją wiedzę krajoznawczą, z zakresu udzielania pierwszej pomocy i znajomości przepisów ruchu drogowego  poprzez wypełnienie krótkich testów.  Po przybyciu na metę, w oczekiwaniu na zakończenie prac Komisji Sędziowskiej składającej się z członków Klubu Turystyki Motorowej „Migacz”, uczestnicy Rajdu mogli wziąć udział w konkursie krajoznawczym, dotyczącym głównie wiadomości z przebytej trasy  a także wiedzy  o głównym współorganizatorze „Tygodniku Siedleckim”. Konkursy sprawnie i z humorem przeprowadziła Edyta Zdunek z „Tygodnika Siedleckiego”. Ufundowany przez Wójta Gminy Siedlce Henryka Brodowskiego puchar za znajomość wiedzy o  Gminie powędrował do Tomasza Zdunka, II miejsce zajął Karol Zieliński a III – Jarosław Chromiński.

Dla najmłodszych uczestników działacze PTTK zorganizowali tradycyjnie plener malarski,  w którym wszyscy uczestnicy otrzymali  upominki (pluszaki) – ufundowane przez Fundację Pomocy na Rzecz Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych,  słodycze,  a najlepsi wejściówki do  Sali Zabaw „Młynek” ufundowane przez firmę „MATRIX Grabowski – Siedlce”. Dodatkową atrakcją imprezy było uroczyste otwarcie, po gruntownym remoncie,  zabytkowego dworu w Ostrówku, który  w zamyśle Wójta Gminy Siedlce dr Henryka Brodowskiego ma stać się Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – miejscem centralnym życia kulturalnego gminy.

Na wszystkich uczestników imprezy czekał ciepły posiłek turystyczny (bigos z kiełbaską), jako starter  chleb ze  smalcem i ogórkiem, dobre ciasto i napoje. O oprawę muzyczną imprezy zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z tymczasową siedzibą w Chodowie z Panią Izą Kuniewicz – dyrektorem GOK na czele.

Po sprawdzeniu wszystkich kart nawigacyjnych i zebraniu informacji od sędziów punktowych: Józefa Dumy (PTM PTTK nr 3730), Janusza Malewicza, Urszuli Obrępalskiej, Grażyny Wolińskiej, Anny Toczyskiej, Mirosława Chmielewskiego i Joanny Trętowskiej,   pracująca pod kierunkiem Jerzego Chromika Komisja Sędziowska w składzie: Agnieszka Szarek – Kozaczuk, Elżbieta Stefańczyk, Małgorzata Borkowska, Jacek Głowacki, wyłoniła zwycięskie załogi samochodowe i motocyklowe.

Wśród załóg samochodowych I miejsce zajęli: Małgorzata Zdunek i Tomasz Zdunek, II miejsce:  Bartosz Maliszkiewicz i  Sylwia Bareja – Maliszkiewicz, III miejsce:   Katarzyna Najda i Piotr Najda.

Wśród załóg motocyklowych I miejsce zajęli:   Piotr Głuchowski i  Renata Głuchowska, II miejsce:  Michał Styczyński, III miejsce: Rafał Mościcki.

Puchary ufundowane dla Pań, przez Andrzeja Sitnika – Prezydenta Miasta Siedlce  otrzymały:  Najlepszy Kierowca – Agata Tymosiak, Najlepszy Pilot  –  Małgorzata Zdunek.

Wszyscy laureaci  otrzymali także atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „BRAMA”.

Szczęśliwcami, którzy wylosowali nagrody rzeczowe w postaci talonów w wysokości 500,00 zł każdy na zakup paliwa w dowolnej stacji benzynowej okazali się Kacper Grzegorczyk i Dariusz Kruk.

Wszyscy organizatorzy ze strony siedleckiego Oddziału PTTK pracowali przy organizacji XXIV Rajdu społecznie.      Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali wolontariusze z Biura Rajdu w składzie: Małgorzata Borkowska, Agnieszka Szarek – Kozaczuk,  Elżbieta Stefańczyk,  Eugeniusz Skorupka, Iwona Wysokińska, Izabela Rzewuska,  Maria Głowacka i Mateusz Obrępalski wspomagani  przez Paulinę Kozioł i  Melisę Wierzbowską.

Zarząd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach, składa serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi Sitnikowi – Prezydentowi Miasta Siedlce za finansowe wsparcie zadania, Panu Henrykowi Brodowskiemu Wójtowi Gminy Siedlce – za serdeczne przyjęcie, organizacyjną i rzeczową pomoc oraz  zaproszenie uczestników Rajdu na uroczystość
otwarcia dworu w Ostrówku. Serdecznie dziękujemy   głównym współorganizatorom XXIV Rajdu – Redakcji „Tygodnika Siedleckiego” z niezawodną Panią Edytą  Zdunek i  Agą Król. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego: Panu  Dyrektorowi Radosławowi Strzalińskiemu  i Panu  Jackowi Kuźniarskiemu – Zastępcy Dyrektora oraz  Panu Danielowi Pióro – Sędziemu Głównemu Techniki Jazdy. Dziękujemy pozostałym współorganizatorom: Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników Rajdu,  firmie: Auto Podlasie Siedlce sp. z o.o.,    firmie Macieja Bartłomieja Grabowskiego: MATRIX, MŁYNEK,  Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Fundacji Pomocy dla Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, Stowarzyszeniu Free Motor Bikers – FMB, Klubowi Turystyki Motorowej PTTK „Migacz” w Siedlcach i Wszystkim Wolontariuszom z  Janem Romańczukiem –  zastępcą Komandora  Rajdu – Sędzią  Startowym na czele. Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy zaszczycili XXIV  Rajd swoją obecnością.

Rajd zorganizowano przy pomocy środków finansowych Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, firmy Auto Podlasie sp. z o.o. Siedlce za co organizatorzy serdecznie dziękują.

Zapraszamy do obejrzenia z fotorelacji z wydarzenia (kliknij aby otworzyć)

Komandor Rajdu
Anna Kirchner (PTM PTTK nr 3547)