Relacja z XXIV Rajdu Choinkowego "Wieczór wigilijny na Podlasiu"

 

Oddział PTTK „Podlasie”  w Siedlcach organizuje w grudniu, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia „Wieczory Wigilijne na Podlasiu”, na których spotykają się działacze i  sympatycy PTTK.

W tym roku gościny Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu udzielił Leszek Trębicki – Wójt Gminy Paprotnia umożliwiając zorganizowanie wieczerzy w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Hołubla. Uroczystość w dniu 15 grudnia tradycyjnie już poprzedziła odprawiona w intencji działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i gości msza św., którą w koncelebrze odprawili:        ks. mgr Tomasz Pycka – proboszcz  Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Hołubli,   ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK i ks. mgr Paweł Florowski – proboszcz parafii Św. Bartłomieja w Paprotni. Po mszy świętej Eugeniusz Skorupka przewodnik turystyczny PTTK w niezwykle barwny i sugestywny sposób opowiedział o historii kościoła i parafii, z którą był związany od urodzenia. Dzięki E. Skorupce poznaliśmy sprytnie ukrytą przed okupantem niemieckim symbolikę i jej wymowę patriotyczną. O parafii, historii, męczeństwie unitów      i kościele, który powszechnie traktowany jest jako Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia, można by napisać pokaźny przewodnik, gdyż okoliczności budowy tego kościoła w latach wojny (1940-1942) są niezwykle.

Zaproszonych gości i wszystkich uczestników wieczerzy powitała po raz  dwudziesty czwarty Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach i gospodarz terenu, współorganizator uroczystości  Leszek Trębicki – Wójt Gminy Paprotnia oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego– Joanna Kleszcz.

W pięknej, świątecznie udekorowanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców Świetlicy Wiejskiej, zasiadło przy stołach blisko 160 osób.

W części artystycznej wieczór uświetniły jasełka wykonaniu dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hołubli, w którego przygotowanie zaangażowani byli nie tylko nauczyciele ale i ks. proboszcz Tomasz Pycka.

Prezentację Gminy Paprotnia przedstawił Marek Kordecki – zastępca Wójta Gminy, członek Zarządu NLOT. Niespodzianką wieczoru był koncert akordeonowy w wykonaniu Szymona Świerzewskiego,ucznia Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, który otrzymał I Nagrodę w swojej kategorii wiekowej na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu.

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziło czytanie fragmentu Pisma świętego o narodzeniu Pańskim (ks. J. Grochowski) i wspólne odśpiewanie kolędy ,, Wśród nocnej ciszy’’.

Życzenia do wszystkich uczestników wieczerzy skierowali: ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK, ks. mgr Tomasz Pycka – proboszcz parafii w Hołubli i Anna Kirchner prezes Zarządu Oddziału.

Upominki dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Kisielanach i ich wychowawcy Jadwigi Ziółkowskiej oraz harcerzy ze Stowarzyszenia Niezależnej Drużyny Harcerskiej pod opieką hm Dariusza Biedak  wręczył w „zastępstwie” Św. Mikołaja Stanisław Czajka.  Dzieci z Domu w Kisielanach  zostały także obdarowane upominkami przygotowanymi przez  Szkołę w Hołubli.

Turystyczne wigilie, to także okazja do wyróżnień i podziękowań.  W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Dyplomy dla Elżbiety Stefańczyk, Dariusza Piwowarczyka i Jana Waszczuka wręczył Adam Jędras – Sekretarz Generalny ZG PTTK. Specjalne Dyplomy uznania z rąk prezes A. Kirchner i hm Dariusza Biedaka otrzymali: Maciej Kowalina za przepłynięcie w sezonie 2019 całego szlaku kajakowego Kisielany – Kamieńczyk (Bug) – 103,8 km oraz Patryk Krasuski za przepłynięcie w sezonie 2019 całego szlaku Kajakowego Kisielany – Tama Kalinowiec (Liwiec) – 70 km.

XXIV Wigilię Podlaską zaszczycili swoją obecnością liczni samorządowcy, a wśród  nich Marek Gorzała – Przewodniczący Rady Powiatu, Robert Chojecki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Siedlce, dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, Radni Gminy Paprotnia z Przewodniczącym Rady Mariuszem Grzesiułą.  Poza wymienionymi wyżej osobami, wielu znamienitych gości a wśród nich Adam Jędras – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK , Sławomir Kordaczuk – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Jan Romańczuk – Dyrektor siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wojciech Radzikowski – Prezes Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Janusz Ptasiński – Członek Honorowy PTTK, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK , Zbigniew Lewandowski – przewodniczący Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa oraz działacze Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Józef Rostkowski – I Wiceprezes Zarządu,  Starosta Ostrowski, Eugeniusz Skorupka – Skarbnik, Danuta Grodzka – Wojdyna –Sekretarz Zarządu,   Jerzy Chromik – Członek Zarządu NLOT i Wiceprezes PTTK,  Prezesi Kół i Klubów oraz  działacze Oddziału.

 

Rajd odbył się dzięki finansowej pomocy Starostwa Powiatowego w Siedlcach, za co organizatorzy i uczestnicy Rajdu serdecznie dziękują.

 

Wszystkim Współorganizatorom, Gościom, Uczestnikom, Nauczycielom i Uczniom serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony wieczór z życzeniami  zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia składają:

Zarząd Oddziału PTTK  „Podlasie”
w Siedlcach i pracownicy

Oprac. Iwona Wysokińska

 

Zapraszamy do Galerii