Relacja z XXVI „Wieczoru wigilijnego na Podlasiu”

Oddział PTTK „Podlasie”  w Siedlcach organizuje w grudniu, przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia „Wieczory Wigilijne na Podlasiu”, na których spotykają się działacze i  sympatycy PTTK.

W tym roku gościny Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu udzielili Państwo Małgorzata i Krzysztof Borkowscy – Właściciele Dworu Mościbrody, umożliwiając zorganizowanie wieczerzy w pięknie przygotowanej i doposażonej,  zabytkowej stodole należącej do zabudowań gospodarczych posiadłości Mościbrody z I połowy XIX wieku. Uroczystość w dniu 11 grudnia tradycyjnie już poprzedziła msza święta, którą  w intencji działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i gości, odprawił  Ks. kan. dr  Jerzy Grochowski – proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Uścimowie – Kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK. Po mszy świętej Eugeniusz Skorupka przewodnik turystyczny PTTK zaprezentował historię kościoła i parafii.

Zaproszonych gości i wszystkich uczestników wieczerzy powitała po raz  dwudziesty szósty Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” oraz właściciele posiadłości Mościbrody Małgorzata i Krzysztof  Borkowscy.

W pięknej, świątecznie udekorowanej, bożenarodzeniowymi akcentami sali, zasiadło przy stołach blisko 160 osób.

Dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń poprzedziło czytanie fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Pańskim (ks. J. Grochowski) i wspólne odśpiewanie kolędy ,,Wśród nocnej ciszy’’.

Życzenia do Wszystkich Uczestników wieczerzy skierowali: Ks. kan. dr Jerzy Grochowski – Kapelan Siedleckiego Oddziału PTTK, Pan Robert Szczepanik – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, Pan Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew,  Pan dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, Adam Jędras – Sekretarz Generalny ZG PTTK, Państwo Małgorzata i Krzysztof Borkowscy  oraz  Anna Kirchner. List z serdecznymi życzeniami skierowanymi do organizatorów i uczestników XXVI „Wieczoru wigilijnego na Podlasiu” od  Posła RP Krzysztofa Tchórzewskiego, który nie mógł uczestniczyć w wieczerzy z powodu obowiązków poselskich odczytał Kol. Jarosław Głowacki – opiekun SKKT „Tuptuś”, Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki Kolarskiej Oddziału.

W części artystycznej wieczór uświetnił Zespół Ludowy „Wiśniewiacy” im. Zbigniewa Myrchy  specjalnie przygotowanym na ten wieczór występem kolęd i pastorałek. Zespół „Wiśniewiacy” towarzyszył także uczestnikom wieczerzy przy wspólnym śpiewaniu kolęd. Dzięki przygotowanym przez Oddział śpiewnikom kolęd wybrzmiały wszystkie zwrotki starych,   pięknych tekstów.

Prezentację Dworu w Mościbrodach i jego ciekawą historię w niezwykle   barwny i sugestywny sposób przedstawiła Małgorzata Borkowska – przewodnik PTTK.

Upominki dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka w Kisielanach i ich wychowawcy Ewy Budreckiej oraz zuchów z I Podlaskiej Gromady Zuchowej „OHANA” pod opieką Izabeli Chacińskiej  wręczył  „prawdziwy” Święty Mikołaj w stroju z epoki.

Turystyczne wigilie, to tradycyjnie także okazja do wyróżnień i podziękowań.  Odznaką „50 lat w PTTK” zostali uhonorowani Kol. Grażyna Wolińska i Kol. Jerzy Chromik, który otrzymał  także List Gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego i  Legitymację Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK nie podlegającą dalszej weryfikacji.

Pomimo bardzo niesprzyjającej podróżom  śnieżnej  aury, XXVI „Wieczór wigilijny na Podlasiu”  zaszczycili swoją obecnością liczni samorządowcy, a wśród  nich Robert Szczepanik – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce, Krzysztof Kryszczuk – Wójt Gminy Wiśniew.  Poza wymienionymi wyżej osobami, wielu znamienitych gości a wśród nich Adam Jędras – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK, Natalia Wojtyra – Prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, Ryszard Kunce – Członek Honorowy PTTK, Przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK, Janusz Ptasiński – Członek Honorowy PTTK i Honorowy Prezes MFO,    Marzena Jankowska – wiceprezes Zarządu MFO, prezes Zarządu Oddziału PTTK w Warce, Sławomir Kordaczuk – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Jan Romańczuk – Dyrektor Siedleckiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i jednocześnie Prezes Zarządu  Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ala Ostrowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach,  Maria Janowicz – Kierownik Centralnej Biblioteki PTTK im. K. Kulwiecia w Warszawie, Janusz Malewicz – Prezes Zarządu Miejskiego Związku KRP i BWP, Wojciech Radzikowski – Prezes Oddziału Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Małgorzata Bakiera – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przystań”, działacze Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej: Bożena Polak – Stojanowa – I wiceprezes Zarządu NLOT,  Jerzy Chromik – Sekretarz Zarządu NLOT i jednocześnie wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach,   Prezesi Kół i Klubów, działacze Oddziału i wielu gości.

Wszystkim Współorganizatorom, Gościom, Uczestnikom  serdeczne podziękowania za wspólnie spędzony wieczór z życzeniami  zdrowych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia składają: Zarząd i pracownicy Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

Szczególne podziękowania kierujemy do Wszystkich Działaczy, za wkład finansowy, pomoc rzeczową i  merytoryczną przy organizacji XXVI „Wieczoru wigilijnego na Podlasiu” . Tylko dzięki zaangażowania Wszystkich, którym na sercu leży podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości  odbyła się ta wieczerza i pozostanie na długo w naszej pamięci. Na kolejnej XXVII,  jak Bóg pozwoli,  spotkamy się za rok w Ostrówku, w gościnnej Gminie Siedlce, do której już zaprosił nas dr Henryk Brodowski – Wójt Gminy.

A.K.

 


                 Zapraszamy do galerii