Siedlecki Klub Turystyki Pieszej i Nordic Walking przy Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach zaistniał w końcu 2022 r.
Oficjalną działalność rozpoczniemy w marcu 2023r.
W ramach swojej działalności Klub będzie popularyzował turystykę pieszą, poznawanie okolic Siedlec i innych części Polski.
Poprzez prowadzenie aktywnej formy rekreacji, wspierać będziemy inicjatywy proekologiczne, będziemy promować wizerunek miasta Siedlce i okolic.
Swoje cele realizować będziemy poprzez:
a. propagowanie zdrowego trybu życia i idei „nordic walkingu”
b. przedstawianie walorów historycznych, przyrodniczych i kulturowych Ziemi Siedleckiej,
c. zachęcenie do uprawiania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa, poznania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody,
d. organizowanie i współudział w wycieczkach, rajdach pieszych i nordic walking w kraju i za granicą
e. inspirowanie działań proekologicznych,
f. upowszechnianie i stwarzanie warunków do zdobywania odznak turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki pieszej,
g. współpracę z innymi organizacjami o profilu turystycznym.
CZŁONKIEM KLUBU MOGĄ BYĆ OSOBY NALEŻĄCE DO PTTK.