SPOTKANIE WIELOPOKOLENIOWE KOMBATANTÓW RP

SPOTKANIE WIELOPOKOLENIOWE KOMBATANTÓW RP

 

W dniu 22 czerwca 2024 roku w malowniczej scenerii zabytkowego

Dworu w Ostrówku odbyło się Spotkanie Wielopokoleniowe

Kombatantów  Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

            Partnerami wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego, Gminne

Centrum Kultury i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Podlasie” w Siedlcach.

            W spotkaniu udział wzięli Kombatanci, wdowy po zmarłych kombatantach
i liczni goście.

            Spotkanie odbyło się  na zaproszenie por. st. sp Janusza Malewicza – Prezesa

Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

            Na wstępie uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć, zmarłej
w przededniu uroczystości, Pani  Stanisławy Igańskiej – sanitariuszki Powstania Warszawskiego.

            Pani Izabela Kuniewicz – Dyrektor Gminnego Centrum  Kultury  odczytała skierowany

do Kombatantów list od Ministra  Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka – Kamysza.

            Po powitaniu Kombatantów i gości   pł dr inż. Czesław  Lewandowski

ps. „Bystry”, uczestnik powstania warszawskiego oraz Krzysztof  Rinas – Dyrektor Biura

  Zarządu Głównego ZKRP i BWP wręczyli  odznaczenia „Za Wybitne Zasługi dla

Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.  Odznaczenia

otrzymali m.in.  Marszałek – Ewa Orzełowska, Wójt Gminy Siedlce – dr Henryk Brodowski i Janusz Malewicz.

            Anna Kirchner  – prezes i Urszula Obrępalska – wiceprezes podziękowały  za zaproszenie

  i umożliwienie  działaczom Oddziału wzięcie udziału
w spotkaniu. Na ręce Kolegi Janusza Malewicza  złożyły podziękowania dla Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych za  wspólne uświetnianie swoją

obecnością wielu uroczystości utrwalających pamięć o czynach i zrywach

niepodległościowych w walce o  wolną i sprawiedliwą Polskę oraz złożyły

gratulacje  za wytrwałość  i skuteczne działania  w krzewieniu pięknych tradycji ruchu kombatanckiego.
Poza wymienionymi wyżej osobami w spotkaniu udział wzięli: Małgorzata

Cepek – wicestarosta Powiatu Siedleckiego,  Hanna Sawicka – Kierownik Biura

Oddziału, pracownicy Biura, działacze Oddziału oraz młodzież   zrzeszona w SKKT

PTTK.  Imprezę uświetnił koncert chóru pod batutą Mariusza Orzełowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spotkania