VII Rajd „Powitanie Wiosny w Dąbrowie” 23.03.2024 r.

23 marca 2024 r.  po raz siódmy, wyruszyliśmy na symboliczne powitanie wiosny

w naszym regionie. Rajd do Dąbrowy został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe

w Siedlcach, co zapewniło mu odpowiedni poziom organizacyjny i merytoryczny.

Jego głównym celem, poza symbolicznym powitaniem wiosny, była 160 rocznica Powstania

Styczniowego i odwiedzenie miejsc związanych m.in. z tragicznymi losami ks. Stanisława Brzóski i jego adiutanta Stanisława Wilczyńskiego.

Dopisali zarówno uczestnicy, jak i pogoda.

Trasa VII Rajdu,  na której przewodnictwo objęli siedleccy przewodnicy: Dariusz Kuziak

i Eugeniusz Skorupka  wiodła z Siedlec do Dąbrowy przez  Mokobody – Budzieszyn – Węgrów

(mogiła Powstańców Styczniowych z 1863 r.) –  Sokołów Podlaski  (pomnik upamiętniający

egzekucję przez powieszenie,  dokonaną 23 maja 1865 r. przez Rosjan na  ks. Stanisławie

Brzósce i jego adiutancie Franciszku Wilczyńskim) – Krasnodęby Sypytki (miejsce pojmania

ks. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego przez Rosjan).

Prelekcję przy mogile Powstańców Styczniowych pod Węgrowem i rozegranej

tu heroicznej bitwie,  która przeszła do historii pod nazwą polskie Termopile i w Sokołowie

Podlaskim wygłosił Dariusz Kuziak a uczestnicy Rajdu złożyli kwiaty i zapalili znicze. Warto

w tym miejscu przytoczyć tekst inskrypcji znajdujących

się na trzech tablicach znajdujących się przed pomnikiem:

Tablica z 1954: „Wieczna chwała bohaterskim bojownikom powstania 1863 roku księdzu

Stanisławowi  Brzósce i kowalowi Franciszkowi Wilczyńskiemu straconym w tym miejscu

przez  carskich siepaczy 23 maja 1865 roku. Wmurowano w 90 rocznicę Powstania

Styczniowego  i w 10 rocznicę stworzenia Ludowego Wojska Polskiego.”

Tablica z 1985:  „W sto dwudziestą rocznicę śmierci bohaterów powstania styczniowego

gen. Ks.  Stanisława Brzóski i Fr. Wilczyńskiego. Zniszczony ich pomnik przez  hitlerowców

przywrócili do dawnej świetności Podlasiacy. Maj 1985 rok”

Tablica 2010: „Pamiątka odznaczenia pośmiertnie ks. Stanisława Brzóski orderem Orła Białego

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wdzięczni Sokołowianie”.

Zwieńczeniem trasy i ostatnim punktem docelowym na mapie było oczywiście Muzeum

Ziemiaństwa w Dąbrowie, gdzie na uczestników czekał gorący bigos przygotowany

przez Dwór Mościbrody i warsztaty wykonania  palm wielkanocnych. Niewątpliwą atrakcją

było  pożegnanie zimy poprzez  utopienie Marzanny,  wg starosłowiańskiego, popularnego

na ziemiach polskich starodawnego zwyczaju.  W porównaniu do roku poprzedniego, tym razem

do śpiewania Marzanny nie trzeba było specjalnie namawiać ponieważ tekst został

przećwiczony w  autokarze. Tradycyjnie rozegrano  konkurs wiedzy krajoznawczej (pytania

przygotowała i przeprowadziła konkurs Dorota Mączka) oraz piosenki. Wielkanocny stół

z tradycyjnym świątecznym jajeczkiem zorganizowali  Komandorzy Rajdu: Anna Kirchner

i  Urszula Obrępalska oraz Elżbieta Stefańczyk – członek Zarządu Oddziału, Hanna Sawicka – kierownik

Biura Oddziału, Iwona Wysokińska i Iza Rzewuska – pracownicy Biura Oddziału.

Nad całością imprezy czuwała jako koordynator Urszula Obrępalska.

Uczestnicy zwiedzili także ekspozycję Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz wystawę „Utkane z marzeń” –

tkaniny  z pogranicza Mazowsza i Podlasia.

Zwycięzcy w konkursach otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, których szatę graficzną przygotował Józef Romańczuk.

Imprezę zakończyły życzenia wielkanocne od Anny

Kirchner – prezesa Zarządu Oddziału i Sławomira Kordaczuka – dyrektora Muzeum

Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach.

Organizatorem Rajdu był Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach, Muzeum

Ziemiaństwa w Dąbrowie  Oddział Muzeum Regionalnego im. Mieczysława Asłanowicza

w Siedlcach i  Koło Terenowe PTTK im. Józefa Mikulskiego. Dokumentację fotograficzną

z VII Rajdu wykonał Sławomir Kordaczuk – dyrektor Muzeum i jednocześnie Wiceprezes –

Skarbnik Zarządu Oddziału.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w VII Rajdzie „Powitanie

wiosny w Dąbrowie”:  przewodnikom, członkom    i sympatykom, PTTK.

Już dziś zapraszamy na kolejny rajd – kolejną lekcję historii.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii

Oprac. A.K.