Wycieczka autokarowa w dniu 19 maja 2024 roku.
DOLINĄ BUGU

Wycieczka autokarowa PTTK w dniu 19 maja 2024 roku.

DOLINĄ BUGU

Program:7.00 – 7.15 – zbiórka uczestników, sprawdzenie listy, odjazd (zatoczka autobusowa przy CIT od strony Muzeum Regionalnego).

8.45 – 9.30 – Koterka Cerkiew pw. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” – zwiedzanie wnętrza cerkwi i terenu wokół.

9.50 – 11.00 – Mielnik – platforma widokowa przy kopalni kredy i zwiedzanie Prywatnego Muzeum skamielin Adama Borowskiego.

11.00 – 12.00 – spacer po Mielniku – rynek, góra zamkowa, synagoga, ruiny kościoła.

12.30 – 13.30 – Drohiczyn – Muzeum Kajakarstwa i Muzeum z wystawą  starych motocykli.

13.30 – 14.30 – spacer po Drohiczynie –  góra zamkowa, świątynie, rynek, Zagubek – Ośrodek promocji produktu lokalnego.

14.30 – 15.30 – czas wolny (możliwy obiad we własnym zakresie).

15.30 – 16.00 – podróż do Bielan.

16.00 – 17.00 – zwiedzanie Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.

17.00 – 18.30 ognisko na terenie Muzeum (prowiant na ognisko każdy zapewnia sobie  we własnym zakresie).

19.00 – powrót do Siedlec.

WAŻNE INFORMACJE:

Koszt wycieczki 90 złotych od osoby  (przy niepełnej obsadzie 100 złotych) obejmuje przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, organizację ogniska, opiekę przewodnika PTTK.

Wyżywienie na cały dzień każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.

Warunkiem udziału jest zapisanie się na listę uczestników (potrzebny numer pesel do ubezpieczenia) oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 50 złotych do dnia 15 maja 2024 roku (koszt autokaru, przewodnika i ubezpieczenia). W razie rezygnacji z udziału po 15 maja 2024 zaliczka nie podlega zwrotowi, nie ma  możliwości po tym terminie wpisać innych uczestników.

ZAPISY I WPŁATY W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ UL. PUŁASKIEGO 7- 535 068 593

Wycieczkę prowadzi Przewodnik PTTK Tomasz Nasiłowski