Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca 2021 r. zmarł nagle przeżywszy lat 68

Ś.P.
STANISŁAW CZAJKA

PREZES SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ODDZIAŁU PTTK „PODLASIE” w SIEDLCACH, ZASŁUŻONY PRZEWODNIK PTTK, PILOT WYCIECZEK

Msza Święta żałobna za spokój Jego Duszy odprawiona zostanie w piątek 30 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy, po czym nastąpi odprowadzenie urny z Prochami do grobu na cmentarzu w Siennicy.

 

Stanisław Czajka – magister historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek PTTK od 1973 r. Działalność społeczną w szeregach PTTK rozpoczął w 1980r. w Oddziale PTTK w Mińsku Mazowieckim a od 1997 r. w Oddziale PTTK „Podlasie” w Siedlcach. Przez kilka kadencji był członkiem Zarządu Oddziału w Siedlcach a ostatnio prezesem Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Jako nauczyciel historii i społeczny opiekun zabytków współorganizował szkolne muzeum w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy (Izba Pamiątek Siennickich Szkół) którego przez 30 lat był jednocześnie kustoszem i przewodnikiem. Był organizatorem i współorganizatorem wielu ekspozycji historycznych, konkursów, rajdów wycieczek, imprez turystycznych, także o zasięgu ponadregionalnym i wojewódzkim. Przygotowywał i opracowywał trasy pieszych i rowerowych rajdów i wycieczek krajoznawczych, na których pełnił społecznie przewodnictwo. Uczył patriotyzmu i szacunku dla przeszłości, poszanowania tradycji, ochrony zabytków i przyrody, kultury zachowania na szlaku. Autor wielu opracowań, artykułów i publikacji o tematyce turystycznej i historycznej m. in. „Siennicki duszpasterz ks. Łukasz Janczak 1835-1918”, „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy”, „Historia Jakubowa”, artykułów dotyczących 160.lecia dziejów szkół w Siennicy, m. in. udziału jej uczniów i absolwentów w walce o polską szkołę w 1905 r., udziału w czynie niepodległościowym 1914-1918, 100.lecie Krajoznawstwa. Jedno z Jego ostatnich opracowań to „Znaczenie Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i zachodniej części Południowego Podlasia – w 200.lecie budowy” – zaprezentowane na Konferencji przedkongresowej „W odnajdywaniu Tożsamości” 20 czerwca 2021 r. w Siedlcach.

Za swoją działalność został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Popularyzator Wiedzy – TWP, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany w pierwszej edycji tytułem i medalem PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczystego”, Złotym Medalem Pro Memoria”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki” i in.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Przyjaciółmi.

 

Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach
Anna Kirchner
wraz pracownikami i działaczami PTTK