Zapraszamy na kolejne spotkanie Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów,
które rozpocznie się 13 marca br. o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Siedlcach
(ratusz „pod Jackiem”) przy ul. Piłsudskiego 1.

              Tematem spotkania będzie promocja najnowszej książki Sławomira Kordaczuka „Ciekawostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny z przykładami tras wycieczkowych zwiedzania indywidualnego i zbiorowego”, wydanej przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach Regionalna Pracownia Krajoznawcza.

              Autor zachęca Czytelników do zwiedzania naszego regionu i samodzielnego odkrywania atrakcji, w jakie obfituje pogranicze trzech wymienionych województw. Mieszkamy w miejscu o bardzo bogatym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym, historycznym, religijnym i narodowościowym. Znajdziemy w książce i w terenie związki m.in. ze znanymi w kraju autorami książek: Marią Rodziewiczówną, Zofią Nałkowską, Sergiuszem Piaseckim, Stefanem Żeromskim, Szymonem Kobylińskim.

W książce są gotowe scenariusze dla osób czy grup lubiących poznawanie dziejów najbliższej okolicy, czyli naszej małej Ojczyzny. Wydawnictwo stanowi zachętę do poznawania zabytków architektury murowanej i drewnianej; uroków dolin Bugu, Tocznej i Liwca; śladów zamierzchłej przeszłości w postaci grodzisk; świątyń i cmentarzy katolickich, prawosławnych, żydowskich, mariawickich, muzułmańskich, unickich; budowli militarnych typu Linia Mołotowa czy forty twierdzy brzeskiej.

Autor zachęca do wyruszenia do miejsc, jakich nie mają w swoich ofertach biura podróży, które organizują wyjazdy głównie do wielkich miast. Poznajmy lepiej najbliższą okolicę i dowiedzmy się, jak zachwycali się naszym regionem twórcy literatury, o których uczyliśmy się w szkole.