Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach wzięło udział w procesie Certyfikacji Informacji Turystycznej i uzyskało największą z możliwych ocenę – 4 gwiazdki. Siedlecka Informacja Turystyczna jest dzięki temu jedną z czterech informacji turystycznych w woj. mazowieckim, które taką najwyższą ocenę posiadają.
Certyfikat 25 października 2022 r. z rąk Izabeli Stelmańskiej – prezesa Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, odebrały Karolina Bobryk – kierownik Biura i Iwona Wysokińska – zastępca kierownika Biura