Nasze koła i kluby

Jednostkami organizacyjnymi oddziałów PTTK są koła lub kluby.

Także i nasz oddział działa poprzez swoje koła lub kluby.

Zapraszamy do ich poznania oraz kontaktu z ich przedstawicielami:

Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „DOKTOREK”

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Klub powstał w 1993 roku założony przez grupę studentów Politechniki Warszawskiej pochodzących z Siedlec.

Na nazwę swojego rowerowego klubu wybrali słowo DOKTOREK, mając nadzieję stać się doktorantami.

Przez cztery lata studiów pierwszych założycieli klub „Doktorek” prężnie działał przy oddziale stołecznym PTTK, organizując wiele wycieczek i rajdów rowerowych. Wspomniana wcześniej grupa studentów, po ukończeniu studiów, wróciła do Siedlec, przenosząc Klub pod skrzydła oddziału PTTK w Siedlcach.

Praca Klubu opiera się wyłącznie na działalności społecznej. Głównym celem jest propagowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez uprawianie najwspanialszej formy wypoczynku, jaką jest turystyka rowerowa.

Wszędzie, gdzie jeździmy, z dumą reprezentujemy miasto Siedlce, przyczyniając się do promocji naszej „małej ojczyzny”.

Zapraszamy na organizowane przez nas wycieczki rowerowe oraz do naszego klubu.

Więcej informacji, aktualizowanych na bieżąco, znajduje się na naszej stronie oraz na Facebooku.

Siedlecki Klub Kolekcjonerów

 

Założyło go 34 pasjonatów 8 I 1995 r. Klub działał początkowo przy Muzeum Okręgowym (obecnie Regionalnym) do 14 IX 2003 r. Następnie na 4 lata znalazł siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury. Od 14 X 2007 r. jest jednym z klubów Oddziału „Podlasie” Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Siedlcach. Od początku prezesem jest Sławomir Kordaczuk.

Główną formą działalności są spotkania w Muzeum Regionalnym w drugą niedzielę miesiąca od godz. 11.00. Rozpoczynają się prezentacją pasji lub pokazem kolekcji członków klubu oraz zaproszonych gości, także na tematy związane z historią regionu, przepisami prawnymi regulującymi poszczególne dziedziny kolekcjonerstwa lub ochroną stanowisk archeologicznych. Po prezentacjach odbywa się część towarzyska, handlowo-wymienna. Każdego stycznia obchodzimy „urodziny” przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Natomiast w miesiące wakacyjne organizujemy przed budynkiem muzeum „Giełdy staroci i rzeczy potrzebnych komuś innemu”.

Na sezon letni przygotowujemy wycieczki krajoznawcze do miejsc, których nie mają w programie biura podróży. W czasie tych wyjazdów oprócz zwiedzania obiektów zabytkowych i przyrodniczych składamy kwiaty i palimy znicze na mogiłach bohaterów narodowych, spotykamy się z weteranami wojennymi i szefami lokalnych towarzystw kulturalnych i historycznych. Wycieczki kończymy wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek u zaprzyjaźnionych właścicieli obiektów zabytkowych i korzystamy z gościnności placówek muzealnych.

Mamy własny znaczek klubowy i sygnet. Legitymacje posiada ponad 180 osób. Wydawaliśmy metalowe żetony numizmatyczne i zamawialiśmy nadruki jubileuszowe na banknotach oraz kalendarzyki listkowe, pamiątkowe rewenety i odznaki „Zasłużony dla Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów”. Znani jesteśmy także poza granicami kraju jako wydawcy pocztówek o historii Siedlec, dworów polskich, Podlasia i Wojska Polskiego. W sumie wydaliśmy ponad 500 pocztówek. Działalnością wydawniczą w Klubie zajmują się również m.in. Tadeusz Bohatyrewicz, redaktor naczelny „Lamusa. Pisma Siedleckich Kolekcjonerów” i Adam Krzeski, wydawca zeszytów monograficznych z cyklu „Z dziejów Ziemi Najbliższej”.

Siedlecki Klub Kolekcjonerów został wyróżniony 25 X 2008 r. Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego nr 78 za działalność edukacyjną i turystyczną.

W 2020 r. Klub obchodził 25. rocznicę swojego istnienia. Relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo tutaj: link.

www.muzeumsiedlce.art.pl