Jubileusz 30-Lecia Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”