Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej 06.10.2021 r.