Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (OMTTK)