VI Rajd Powitania Wiosny w Dąbrowie – 19.03.2023 r. (fot. P. Grabowski)