VII Rajd „Powitanie Wiosny w Dąbrowie” 23.03.2024 r.