Zjazd Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach w dniu 30.07.2022 r.