I Rajd Rowerowy "Śladami Józefa Mikulskiego" - część 1/2

Zapraszamy na rajd rowerowy,
na który w sumie złożą się dwa dni rowerowych wypraw wg poniższych terminów i tras:

 

I Rajd Rowerowy „Śladami Józefa Mikulskiego” – część 1/2

Termin: 24.04.2022 r. (niedziela)
Trasa: Siedlce – Mrozy (przejazd pociągiem z rowerami; szczegóły niżej) – Rudka Sanatoryjna – Grodzisk – Chlewiska – Kotuń – Siedlce

Dystans ok. 50 km, w tym około 8 km po drogach gruntowych. Tempo dostosowane do uczestników.

UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne u Radosława Wysockiego, tel. 669545172
Limit miejsc: 30

Zbiórka: godz. 8:15 na peronie 3. dworca PKP w Siedlcach.

WAŻNE: każdy z uczestników musi mieć ze sobą na zbiórkę zakupiony bilet na trasę Siedlce – Mrozy (wyjazd z Siedlec godz. 8:38), koszt biletu normalnego to około 13 zł. Należy więc kupić go wcześniej we własnym zakresie.
Płatne będzie też wejście do Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu – bilety po 6 zł od osoby. Prosimy o przygotowanie drobnych w tej kwocie, żeby sprawnie poszedł zakup biletów.
Poza tym, udział w rajdzie jest bezpłatny.
Jedzenie i napoje na trasę wycieczki, uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Na trasie może nie być otwartych sklepów.
Uczestnicy niepełnoletni (wyłącznie powyżej 10 lat) mogą wziąć udział w wycieczce tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Dla osób chętnych istnieje także możliwość spotkania bezpośrednio na miejscu, w Mrozach, na stacji PKP, ok. godz. 9:10 (po przyjeździe pociągu KM z Siedlec).

Jedzenie i napoje na trasę wycieczki, uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Na trasie może nie być otwartych sklepów.
Uczestnicy niepełnoletni (wyłącznie powyżej 10 lat) mogą wziąć udział w wycieczce tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
Dla osób chętnych istnieje także możliwość spotkania bezpośrednio na miejscu, w Mrozach, na stacji PKP, o godz. 9:10. Potem wspólnie wyruszymy w trasę przewidzianą na ten dzień.

Zobacz jak wygląda podróżowanie z nami na tej trasie:

 

 

Kolejną trasę, w ramach części 2/2 naszego rajdu, pokonamy 22.05.2022 r. (niedziela)

Przebieg: Siedlce – Wola Suchożebrska – Podnieśno – Mokobody – Niwiski – Iganie – Siedlce
Dystans ok. 50 km.
Szczegóły zbiórki zostaną ogłoszone bliżej terminu tej wycieczki, w osobnym ogłoszeniu.

Zarówno podczas pierwszej jak i drugiej części wycieczki, przewodniczka Natalka Zyśk (Facebook: Pani Przewodnik) opowie nam coś więcej o mijanych miejscach i odwiedzanych obiektach.

 

Dlaczego wyruszamy śladami właśnie Józefa Mikulskiego?

Józef Mikulski (1888-1969) był siedlczaninem, nauczycielem geografii siedleckich szkół: dzisiejszego Żółkiewskiego, Królówki i Prusa. Był wybitnym krajoznawcą, archeologiem i regionalistą, który był i jest dla nas wzorem zaangażowania w aktywne spędzanie czasu, połączonego z poznawaniem swojej najbliższej okolicy, w tym w sposób szczególny – powiatu siedleckiego.

Józef Mikulski jest autorem m.in. publikacji „Powiat siedlecki : ziemia, wody, człowiek” (1935), „Grodziska w powiecie siedleckim” (1937), które mimo upływu czasu, nadal są aktualne i wyjątkowe. Był prekursorem dokonanych przez siebie badań i odkryć na terenie powiatu siedleckiego. Był także pierwszym prezesem siedleckiego oddziału PTTK od momentu jego powstania w 1959 r. i był zaangażowany w promowanie i ochronę walorów turystycznych naszego regionu.

W tym roku wypada także 60. rocznica zdobycia przez Józefa Mikulskiego uprawnień przewodnickich.
Chociaż przewodnikiem i nauczycielem naszego regionu był przez cały czas, od momentu przybycia do Siedlec w 1928 r., to właśnie 60 lat temu, w 1962 r. został posiadaczem legitymacji przewodnika turystycznego I klasy na miasto i powiat siedlecki. Z tej okazji zachęcamy w sposób szczególny do bliższego poznania jego osoby oraz miejsc, które były mu bliskie w naszym regionie.

Jego postać zasługuje na przywołanie i wypromowanie, dlatego też trasy zaplanowanych wycieczek będą prowadziły miejscami, które Józef Mikulski odwiedzał i badał. Ilość obiektów zaplanowanych do odwiedzenia podczas każdej z poszczególnych tras stanowi łącznie liczbę pozwalającą na zdobycie przez uczestników Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK im. Józefa Mikulskiego w stopniu srebrnym – zgodnie z osobnym regulaminem zdobywania tej odznaki, dostępnym na stronie internetowej oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach: http://pttksiedlce.pl/regionalna-odznaka-krajoznawcza…/

Każdy uczestnik wycieczki chcący zdobyć odznakę ROK im. Józefa Mikulskiego powinien w czasie jej trwania wykonywać swoje zdjęcia na tle odwiedzanych obiektów, zbierać pieczątki oraz bilety wstępu, o ile takie będą, a po zakończeniu wycieczek przygotować kronikę ze zdjęciami i zgromadzonymi potwierdzeniami, z opisem miejsc, aby wykazać obecność w wymaganej do zdobycia odznaki ilości i rodzaju obiektów.

Na wycieczce obowiązuje Regulamin wycieczek Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej DOKTOREK.
W czasie trwania wycieczki obowiązują również aktualne wytyczne sanitarno – epidemiologiczne.
Każdy uczestnik bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.
Członkowie PTTK z opłaconą aktualną składką członkowską, korzystają z ubezpieczenia w ramach tej składki.
Pozostali uczestnicy wycieczki ubezpieczają się we własnym zakresie.
Wycieczka może zostać odwołana ze względu na złe warunki atmosferyczne lub z przyczyn losowych organizatora.