Pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika w dniach 19- 20 czerwca 2021 r., w Siedlcach, w Mazowieckim  Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli obradowała, zorganizowana przez PTTK Oddział „Podlasie” w Siedlcach,  Konferencja Przedkongresowa „W ODNAJDYWANIU TOŻSAMOŚCI”. Celem Konferencji  było wypracowanie materiałów na VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, którego termin,  z uwagi na pandemię został przesunięty na 2022r. i będzie obradował w Łodzi pod hasłem „KRAJOZNASTWO WOBEC TRADYCJI I WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI”. Celem Konferencji było także uczczenie Jubileuszu 70.lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i przypomnienie postaci Józefa Mikulskiego – prezesa Zarządu Oddziału w latach 1959-1967, wybitnego nauczyciela, pedagoga, krajoznawcy, odkrywcy grodzisk na Mazowszu z okazji 50. rocznicy jego śmierci.

Współorganizatorami Konferencji, było Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK i oddziałowe Koło Przewodników Terenowych i Pilotów PTTK im. Marii Żyburowej, które świętowało swój Jubileusz 50.lecia powstania. Konferencję zorganizowano przy współudziale Partnerów:  Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego BRAMA, Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, Dworu Mościbrody oraz Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uczestnicy Konferencji: przewodnicy, krajoznawcy, turyści mieli także okazję wziąć udział w wycieczkach krajoznawczych, które społecznie poprowadzili siedleccy przewodnicy PTTK: Eugeniusz Skorupka i Urszula Obrępalska. Do wyboru były dwie trasy I: Siedlce – Bielany Wąsy (Podlaskie Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej) – Sokołów Podlaski (miejsce stracenia ks. Stanisława Brzóski) – Krasnodęby Sypytki (zaścianek szlachecki, miejsce, w którym ukrywał się i został schwytamy ks. Stanisław Brzóska) – Patrykozy (pałac – perła południowego Podlasia); II: Siedlce – Hołubla (kościół wybudowany w latach 1940-1942) – Korczew (pałac) – Dąbrowa (Muzeum Ziemiaństwa).

Decyzją Kapituły Odznaczeń ZG PTTK  Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży” w stopniu złotym została uhonorowana  Dorota Mączka – prezes Zarządu Koła, a odznaką w stopniu srebrnym – Józef Duma – przewodnik PTTK, prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału. Decyzją Komisji Przewodnickiej  ZG PTTK odznaką  „Zasłużony Przewodnik PTTK” zostali uhonorowani Stanisław Czajka i Eugeniusz Skorupka. Wyróżniającym się w pracy społecznej przewodnikom listy gratulacyjne wręczył prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik. Listy te otrzymali: Dorota Mączka, Janusz Malewicz, Stanisław  Czajka, Eugeniusz Skorupka, ks. Jerzy Grochowski , Dariusz Piwowarczyk, Natalia Zyśk, Sławomir Kordaczuk, Józef  Duma, Jerzy Chromik,  Małgorzata Borkowska,  Urszula Obrępalska i Agnieszka Szarek – Kozaczuk. Dyplomy od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika dla Eugeniusza Skorupki, Urszuli Obrępalskiej i Anny Kirchner wręczyła Izabela Stelmańska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Miłą, słodką niespodzianką były upominki od przewodników dla wyróżnionych organizatorów: Anny Kirchner, Doroty Mączki i Iwony Wysokińskiej które wręczyli: Natalia Zyśk i Dariusz Piwowarczyk.

Jak powiedziała prowadząca  Konferencję Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału, przygotowania do Konferencji były dość stresujące, bowiem Konferencja ta była zaplanowana i „zapięta na ostatni guzik”  w marcu ubiegłego roku a jej termin przekładano trzykrotnie z powodu pandemii. Dodatkowym utrudnieniem były zmieniające się przepisy dotyczące limitu dozwolonej liczby uczestników Konferencji, co w zestawieniu z wielkością Sali i koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu wymusiło ograniczenie tej liczby  do 80 osób. Cieszy fakt, że dopisali, z jednym wyjątkiem,  wszyscy prelegenci a referat, „bardzo na czasie” nieobecnej prof. Violetty Machnickiej udało się wydrukować i przekazać wszystkim uczestnikom. Założeniem organizatorów jest aby wszystkie  referaty z uwagi na ich ciekawą treść, a zwłaszcza wartości poznawcze,  ukazały się w formie wydawniczej jako materiały pokonferencyjne do wykorzystania na VII Kongresie Krajoznawstwa Polskiego.

Referaty wygłosili:

Dorota Mączka: „50 lat Kola Przewodników Terenowych i Pilotów im. Marii Żyburowej; Sławomir Kordaczuk: „Ciekawostki historyczne, turystyczne i przyrodnicze pogranicza Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny z przykładami tras wycieczkowych zwiedzania indywidualnego i zbiorowego”;

Stanisław Czajka: „Znaczenie Traktu Brzeskiego w historii i rozwoju ziem Wschodniego Mazowsza i zachodniej części Południowego Podlasia – w 200-lecie budowy”;

Wojciech Radzikowski: „Kulinarne dziedzictwo – znaczenie produktu regionalnego i lokalnego w turystyce”;

Anna Kirchner: „Józef Mikulski – Odkrywca grodzisk na Mazowszu”;

Andrzej Gordon: „W odnajdywaniu tożsamości”

W Konferencji Urząd Marszałkowski reprezentowała Izabela Stelmańska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

Miasto Siedlce – prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik,

Gminę Siedlce – wójt Gminy dr Henryk Brodowski,

Zarząd Główny PTTK – prof. Jacek Potocki – członek Komitetu Naukowego Kongresu Krajoznawstwa Polski,

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK – sekretarz  Joanna Lipińska (także sekretarz Komisji Przewodnickiej ZG PTTK) i członek Zarządu Mieczysław Żochowski (także członek ZG PTTK i wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń ZG PTTK),

Muzeum Regionalne w Siedlcach –  dyrektor Sławomir Kordaczuk,

Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „ BRAMA” –  prezes Zarządu Zbigniew Piwoński, skarbnik  Ewa Frymus i sekretarz  Janusz Smagłowski,

Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego – prezes Zarządu Wojciech Radzikowski,

Dwór  Mościbrody – właściciel Małgorzata Borkowska,

Nadbużańską Lokalną Organizację Turystyczną –  sekretarz Jerzy Chromik i członek Zarządu Andrzej Brochocki,

Patronat medialny nad Konferencją sprawował „Tygodnik Siedlecki” reprezentowany przez Redaktora Naczelnego – Dariusza  Kuziaka.

Duchowego wsparcia uczestnikom Konferencji w dniach 19-20 czerwca 2021 r. udzielał i odprawił w intencji PTTK i gości mszę św. w katedrze siedleckiej w dniu 20 czerwca 2021 r. o godz.. 8.00 Ks. kan. dr Jerzy Grochowski – kapelan siedleckiego Oddziału PTTK. Podczas mszy św. w poczcie sztandarowym wystąpił  Eugeniusz Skorupka – chorąży, w asyście Natalii Zyśk i Urszuli Obrępalskiej.

Księdzu Jerzemu, Wszystkim Patronom, Współorganizatorom i Partnerom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia foto kroniki z Konferencji.

Oprac. A.K.