Jubileusz 110 - lecia powstania Oddziału

JUBILEUSZ 110 –lecia powstania  ODDZIAŁU
PTK – PTTK w SIEDLCACH

22 kwietnia 2018 r., pod Honorowym Patronatem  mgr inż. Wojciecha Kudelskiego  – Prezydenta Miasta Siedlce i dr Dariusz Stopy – Starosty Siedleckiego, Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach świętował Jubileusz  110-leia powstania. To właśnie w 1908 r. grupa  patriotów, którym przewodniczył ks. prałat  Józef Scipio del Campo – budowniczy siedleckiej katedry, zawiązała w Siedlcach Oddział Polskiego Towarzystwo Krajoznawcze, którego następcą prawnym i kontynuatorem jest Siedlecki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tak więc, gdy Polski nie było na mapach świata zawiązała się organizacja, która w nazwie miała Polskę, a wprowadzając  w błąd carskiego okupanta, że będzie zajmować się tylko fauną i florą, budziła ducha polskości,  krzewiła umiłowanie Ziemi Ojczystej.

Te wydarzenia przypomniała przed mszą św. Anna Kirchner – prezes Zarządu Oddziału  i w pięknej homilii Jego Ekscelencja  ks. bp. dr Piotr Sawczuk w czasie mszy świętej odprawianej w intencji krajoznawców i turystów w koncelebrze z ks.. kan. dr Jerzym Grochowskim  – Kapelanem Siedleckiego  Oddziału. Tuż po mszy św., przed tablicą upamiętniającą  śp. ks. prałata Józefa Scipio del Campo, działacze Oddziału oraz goście  złożyli kwiaty i  modlili się  w intencji księdza prałata wspólnie z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem, ks. kapelanem Jerzym  Grochowskim, prezesem Zarządu Głównego PTTK prof. Jackiem Potockim, dziekanem Kręgu Seniorów – Członkiem Honorowym PTTK Andrzejem Gordonem.

W poczcie sztandarowym wystąpili przewodnicy PTTK: Jan Romańczuk, Urszula Obrępalska i Aleksandra Wilińska.

Po mszy św., otwarcie uroczystej sesji w Sali  Senatu w  Pałacu Ogińskich poprzedził występ Chóru Miasta Siedlce, który wiązanką pieśni patriotycznych   zachwycił wszystkich uczestników. Świetnie  zaprezentowała  się  także, śpiewająca pod kierunkiem Marka Stańczuka młodzież  z Gminnego Ośrodka Kultury w Chodowie.

Po  wręczeniu odznaczeń,  listów gratulacyjnych i upominków  dla wyróżniających się w społecznej pracy, działaczy  interesujące referaty wygłosili: dr Rafał Roguski, który mówił o roli Południowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości; mgr Stanisław Czajka, który zaprezentował, na przykładzie  carskiego Seminarium  Nauczycielskiego w Siennicy temat „Krajoznawcy i turyści w drodze do Niepodległej”  oraz mgr Anna   Kirchner,  przybliżając  sylwetkę ks. prałata Józefa Scipio del Campo – pierwszego pochodzącego z wyboru prezesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Siedlcach.

Na zakończenie Jubileusz uświetniły, starannie przygotowanymi występami folklorystyczne Zespoły: „Przesmyczanki” z kapelą Stanisław Wróblewskiego i Zespół Śpiewaczy Chodów, pod kierunkiem Marka Stańczuka.

 

Zdjęcia: Piotr Grabowski i Krzysztof Mioduszewski