JUBILEUSZ 115 –LECIA ODDZIAŁU PTK – PTTK w Siedlcach

      Jubileuszowe  obchody 115. rocznicy powstania siedleckiego Oddziału PTTK,

spadkobiercy powstałego w Siedlcach w 1908 r. Oddziału Polskiego Towarzystwa

Krajoznawczego rozpoczęliśmy 10 grudnia 2023 r. w pięknie odrestaurowanym, staraniem
dr Henryka Brodowskiego – Wójta Gminy Siedlce, 100. letnim dworku w Ostrówku, podczas

XXVII spotkania  z cyklu  „Wieczór wigilijny na Mazowszu i Podlasiu” a zakończyliśmy

7 stycznia 2024 r. w Muzeum Regionalnym im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach. Wybór

miejsca nie był przypadkowy, ponieważ promocja miasta Siedlce i Ziemi Siedleckiej są od lat

domeną siedleckiego Oddziału a jego historia łączy się nierozerwalnie z Polskim

Towarzystwem  Krajoznawczym (PTK), późniejszym Polskim Towarzystwem Turystyczno-

Krajoznawczym. Warto przypomnieć, że Mieczysław Asłanowicz, którego imię nosi Muzeum

był działaczem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Oddziale PTK w Siedlcach
w latach 1909-1911.

        Jubileuszowe uroczystości 7 stycznia br poprzedziła msza  święta w intencji zmarłej

7 grudnia 2023 r. Krystyny Anusiewicz – Członka Honorowego PTTK, której wiedza,

doświadczenie, krajoznawcza pasja,  takt i kultura przyczyniły się do pozyskania wielu

członków naszej organizacji. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień

dla wyróżniających się w społecznej pracy działaczy. 10 grudnia 2023 r. za wybitne zasługi

oraz całokształt działalności  na rzecz województwa mazowieckiego, Medalem Pamiątkowym „

PRO MASOVIA”, uhonorowany został,  przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

Adama Struzika, Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach i Anna Kirchner – prezes Zarządu

Oddziału. Listami Gratulacyjnymi Marszałka Województwa Mazowieckiego wyróżnieni

zostali: Mirosław Chmielewski, Maria i Jarosław Głowaccy, Aldona Jaworek, Dariusz

Kuziak,  Tomasz Nasiłowski, Monika Szafrańska, Anna Toczyska, Iwona Wysokińska.

Decyzją Kapituły Odznaczeń ZG PTTK  Legitymację i Honorową  Odznakę PTTK w stopniu

brązowym, z rąk Andrzeja Gordona – Dziekana Kręgu Seniorów, Członka Honorowego

PTTK i Mieczysława Żochowskiego – Członka Honorowego PTTK, członka Zarządu

Głównego PTTK,  odebrały: Małgorzata Borkowska – przewodnik PTTK, prezes Sądu

Koleżeńskiego Oddziału i Urszula Obrępalska – przewodnik PTTK, członek Zarządu

Oddziału. Natalia Wojtyra – prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK
i Mieczysław Żochowski wiceprezes MFO wręczyli  Oddziałowi, na ręce prezes,  specjalnie

przygotowany na tę okazję list gratulacyjny. Anna Kirchner odebrała  z rąk Zbigniewa

Lewandowskiego – przewodniczącego Komisji Historii i Tradycji ZG PTTK,

przewodniczącego Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa legitymację,

potwierdzającą zdobyte przez nią uprawnienia  Instruktora Krajoznawstwa Polski.

Jubileusze uroczystości w dniu 7  stycznia 2024 r.  w Muzeum Regionalnym

w Siedlcach prowadziły wspólnie Anna  Kirchner – prezes Zarządu Oddziału i  Monika

Szafrańska – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału, członek Zarządu Siedleckiego Klubu

Turystyki Rowerowej „Doktorek” w jednej osobie. Po powitaniu przez Annę Kirchner  gości,

nastąpiła uroczystość wręczenia Koledze Jarosławowi Głowackiemu  Złotego Krzyża Zasługi

za działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki. Uroczystego wręczenia

Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy dokonał

Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej  Pan Krzysztof Tchórzewski.  W dalszej części

uroczystości  Odznakę  i legitymację  potwierdzającą nadanie  Kol. Marii Głowackiej

Godności  Członka Honorowego Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK wręczyła Kol.

Natalia Wojtyra – prezes Zarządu MFO. Odznaką  „Za zasługi dla Oddziału” uhonorowani

zostali: Urszula Obrępalska, Monika Szafrańska i Grzegorz Matejczuk,  Joanna Trętowska
i  Zbigniew Głowacki otrzymali  legitymacje potwierdzające uprawnienia  Przodownika

Turystyki Kolarskiej nie podlegające dalszej weryfikacji.

115.lecie  powstania Oddziału  było także  okazją do przypomnienia wydarzeń, jakie

towarzyszyły poprzednim jubileuszom. Tu w pierwszej części miłą niespodzianką dla wielu

uczestników było, zaprezentowanie przez Annę Kirchner wideo-wspomnienie – półgodzinna

relacja fragmentu biesiady turystycznej zorganizowanej w Muzeum Architektury Drewnianej

Regionu Siedleckiego u prof. Marka Kwiatkowskiego w Suchej, zorganizowanej przed

Oddział z okazji 90. rocznicy powstania Oddziału 21-22 listopada 1998r.

W drugiej części prowadzenie objęła Monika Szafrańska zapraszając do prezentacji

przedstawicieli,  działających aktualnie w Oddziale  kół i  klubów.  Były to wszystkie koła
i kluby, umieszczone w porządku alfabetycznym,  na przygotowanej  przez Oddział

pocztówce.  Poniżej przedstawiamy zaprezentowane koła i kluby w porządku  stażu ich

społecznej pracy (daty powstania),  z podaniem osoby która dokoła prezentacji:

– Koło Przewodników Terenowych i Pilotów  PTTK im. Marii Żyburowej (54 lata) –
Grażyna Wolińska – prezes Zarządu Koła;

– Koło Terenowe im. Józefa Mikulskiego (40 lat)  –  z upoważnienia prezesa
Zarządu Koła Karoliny Bobryk – Iwona Wysokińska;
–  Siedlecki Klub Turystyki Rowerowej „Doktorek” (30  lat) – Radosław  Wysocki
– prezes Zarządu Klubu;
–  Siedlecki Klub Kolekcjonerów (28 lat) – Sławomir Kordaczuk – prezes Zarządu Klubu;

–  Klub Turystyki Motorowej „MIGACZ” (26 lat)  – Małgorzata Borkowska – prezes Zarządu
Klubu:

– Szkolno-Środowiskowy Klub Turystyki Kwalifikowanej „TUPTUŚ (23 lata) – Jarosław
Głowacki –  założyciel i opiekun Klubu;
– Szkolno-Środowiskowy Klub Turystyki Kwalifikowanej  w Uścimowie (8 lat)  – ks. Jerzy
Grochowski – założyciel i opiekun;

–  Siedlecki Klub Turystyki Pieszej i Nordic Walking „Włóczy-Kije”  (3 lata)– Dorota
Mączka –  prezes Zarządu Klubu;
– Klub Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy” (1rok) – Grzegorz Matejczuk założyciel i prezes

Zarządu Klubu.

Na zakończenie prezentacji akces do włączenia się  i działania w strukturach

siedleckiego Oddziału zgłosił Kol.  Józef Duma – prezes  Koła Espernato legitymującego się

również 115. letnim stażem istnienia w Siedlcach, o spotkało się z powszechną aprobatą.

Uroczystość  uświetnili swoją obecnością, poza działaczami PTTK i wspomnianym

Posłem RP Krzysztofem Tchórzewskim, Pan Andrzej Sitnik –  Prezydent Miasta Siedlce i Pan

Robert Szczepanik – Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce,  od których Anna Kirchner otrzymała

piękne kwiaty i list gratulacyjny, dr Henryk Brodowski – Wójt  Gminy Siedlce, który wręczył

specjalnie przygotowane  na tę okazję gratulacje, a od Kol.,Kol. Natalii Wojtyry i Marii

Janowicz – Dyrektora Centralnej Biblioteki ZG PTTK im.  Kazimierza Kulwiecia w Warszawie –

piękny album „Polska  zawsze, wczoraj, dzisiaj i jutro”.

Na wytrwałych, którzy  dotrwali do końca wydarzenia czekał obfity, przygotowany

przez działaczy Oddziału, poczęstunek i szampan z tortem.

Podczas całej imprezy  uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się z kronikami

Oddziału zamkniętymi w 13 tomach (14-ty w przygotowaniu,  jeszcze nie domknięty).

 

Oprac. A.K.

Zapraszamy do obejrzenia galerii