Koledze Jerzemu Chromikowi

Koledze

Jerzemu Chromikowi

wiceprezesowi Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych

chwilach, z powodu śmierci

Mamy

składają

                                               koleżanki, koledzy i pracownicy

                                               z Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach