Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział „Podlasie” w Siedlcach

 żegna, zmarłego 27 maja 2021 r.

śp. Ryszarda Głowacza

Msza  św. pogrzebowa za  spokój duszy śp. Ryszarda Głowacza

rozpocznie się w dniu 31 maja o godz. 11.00 w kościele pw. św. Anny w Rogowie.

Śp. Ryszard Głowacz, będąc w latach 1990-1998 dyrektorem Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach,  zawsze wspierał działalność statutową PTTK,
służył radą i pomocą. Był Człowiekiem niezwykle życzliwym i serdecznym.

                                                                      Rodzinie i bliskim składany wyrazy

                                                                              głębokiego współczucia