Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie krajoznawczym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po prezentacji ostatniej, 7 planszy.
Organizatorem jest Komisja Krajoznawcza Oddziału Warszawskiego PTTK,
nagrodę dla zwycięzcy funduje Oddział Warszawski PTTK.

Konkurs jest otwarty, może wziąć w nim udział każdy.

Uczestnikom życzymy powodzenia!
1. Regulamin
2. Tablica