W Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach,

ul. Pułaskiego 7, tel. 535-068-593,

do nabycia Książeczka Kolarskiej Odznaki Pielgrzymiej.