RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

             W dniu 6 października 2022 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach,
odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Komisja Konkursowa w składzie: Anna Kirchner, Agnieszka Świerczewska, Natalia Zyśk i Hanna Sawicka wyłoniła najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w dniu 15 października 2022 r. w Warszawie.

Laureatami zostali :

Kategoria szkoły podstawowe:

Wiktoria Gołęgowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu

Nikola Bubel uczennica Zespołu Szkół w Bojmiu

Agata Zacharczuk uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach  

Przed ogłoszeniem wyników uczestnicy konkursu udali się na krótki spacer po Siedlcach, podczas którego o mieście i jego najważniejszych zabytkach opowiedziała Natalia Zyśk –  przewodnik PTTK.

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali upominki w postaci książek autorstwa Sławomira Kordaczuka (wyd. Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddział „Podlasie” w Siedlcach), dyplomy i podziękowania.
Dla wszystkich obecnych tradycyjnie został przygotowany słodki poczęstunek.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystąpień, wykształcili umiejętność jasnego i logicznego formułowania myśli, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, którzy potrafili rozbudzić w młodzieży chęć poznawania własnego regionu, jego historii jak i wyszukiwania informacji o zasłużonych Polakach.

K.B.I.W.

(fotorelacja)