RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

             W dniu 6 października 2021 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach,
przy Patronacie Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Andrzeja Struzika i Mazowieckiego Kuratora Oświaty
odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Komisja Konkursowa w składzie:

Grażyna Wolińska, Anna Kirchner, Natalia Zyśk, Stanisław Orzełowski, Hanna Sawicka i Agnieszka Świerczewska wyłoniła najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w dniu 23 października 2021 r. w Warszawie.

Laureatami zostali :

Kategoria szkoły podstawowe:

Natalia Grochowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach  
Wiktoria Gołęgowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce laureaci i opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy i podziękowania, a wszyscy uczniowie dyplomy uczestnictwa. Dla wszystkich obecnych tradycyjnie został przygotowany słodki poczęstunek.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystąpień, wykształcili umiejętność jasnego i logicznego formułowania myśli, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, którzy potrafili rozbudzić w młodzieży chęć poznawania własnego regionu, jego historii jak i wyszukiwania informacji o zasłużonych Polakach.

 

Zapraszamy do fotorelacji w zakładce GALERIA