Relacja z Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W dniu 16 października 2018 r. w Sali Konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkól Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

Komisja Konkursowa w składzie:
Krystyna Anusiewicz, Violetta Machnicka i Dorota Filipowicz wyłoniła najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie  Forum  Oddziałów   PTTK w dniu 20 października 2018 r. w Warszawie.

Laureatami zostali :

Kategoria szkoły podstawowe

Filip Lisowski uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach

Patrycja Czarnocka uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Kategoria szkoły gimnazjalne 

Aleksandra Marcysiak uczennica  Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach

Maria Lichograj uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. KEN w Siedlcach

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce laureaci  i opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy i podziękowania, a wszyscy uczniowie dyplomy uczestnictwa. Dla wszystkich obecnych tradycyjnie został przygotowany  słodki poczęstunek. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami udali się na wycieczkę pieszą po Siedlcach z przewodnikiem PTTK Urszulą Obrępalską podczas, której złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich, nad którymi Honorowy Patronat objął  Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali    uczniów do krasomówczych wystąpień, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, co ma szczególne znaczenie w dobie częstego „kaleczenia języka”, posługiwania się slangiem i skrótami myślowymi.

 

Iwona Wysokińska

 

Zapraszamy do fotorelacji