Relacja z Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursy Krasomówczego

RELACJA Z ELIMINACJI REJONOWYCH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Siedlcach odbyły się Eliminacje Rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych.

Komisja Konkursowa w składzie:
Dorota Filipowicz, Karolina Bobryk, Anna Kirchner i Jarosław Wolański wyłoniła  najlepszych krasomówców, którzy będą reprezentować Siedlce na Eliminacjach Wojewódzkich organizowanych przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w dniu 26 października 2019 r. w Warszawie.

Laureatami zostali :

Kategoria szkoły podstawowe:

Natalia Grochowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach  
Magdalena Michalak uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

Cezary Gryczewski uczeń I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach                                                                                                                                                                             

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce laureaci i opiekunowie otrzymali upominki, dyplomy i podziękowania, a wszyscy uczniowie dyplomy uczestnictwa. Dla wszystkich obecnych tradycyjnie został przygotowany słodki poczęstunek. Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wraz z opiekunami udali się na wycieczkę pieszą po Siedlcach z przewodnikiem PTTK, podczas, której zapalili znicz pod pomnikiem św. Jana Pawła II – Członka Honorowego PTTK.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na Eliminacjach Wojewódzkich, nad którymi Honorowy Patronat objął  Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczególne podziękowania kierujemy do opiekunów – nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do krasomówczych wystąpień, pięknego i sugestywnego posługiwania się językiem polskim, co ma szczególne znaczenie w dobie częstego „kaleczenia języka”, posługiwania się slangiem i skrótami myślowymi.

 

Iwona Wysokińska