Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK Siedlce - Strzała 2018

Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK
Siedlce – Strzała 2018

W dniu 14 kwietnia 2018 r. po raz kolejny Siedlecki Oddział PTTK był organizatorem eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Rejonowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK ( OMTTK ). Eliminacje odbyły się w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale.

Komandor Turnieju – Anna Kirchner

Zastępca Komandora Turnieju – Iwona Wysokińska

Sędzia Główny Turnieju – Jarosław Głowacki

W rozgrywkach wystartowało 16 drużyn 3 – osobowych:

6 – w kategorii szkół podstawowych

9 – w kategorii szkół gimnazjalnych

1 – w kategorii szkół ponadgimnazjalnych

Uczestnicy OMTTK mieli za zadanie odpowiedzieć na 55 pytań testowych z zakresu wiedzy krajoznawczej, turystycznej, topograficznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o zróżnicowanym poziomie trudności, w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wszyscy uczniowie  odpowiedzieli  także na10 pytań z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Samarytanka). Zestawy pytań zostały opracowane przez Annę Kirchner i Dorotę Mączkę. Pytania     z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przygotował Mieczysław Księżopolski. Test wiedzy oceniła komisja sędziowska w składzie Elżbieta Stefańczyk, Urszula Obrępalska, Jerzy Chromik, Eugeniusz Skorupka, Iwona Wysokińska. Kolejnymi konkurencjami na OMTTK były: trasa InO (przygotowana i oceniana przez Jarosława Głowackiego i Pawła Janiaka), kolarski tor przeszkód (przygotowany i oceniany przez Ryszarda Kruka, Wojciecha Chwedczuka i Jarosława Wolańskiego) oraz Karta do kroniki oceniona przez komisję sędziowską w składzie Barbara Mileszczyk, Maria Głowacka, Katarzyna Sinikiewicz.

W konkurencjach turniejowych w kategorii szkół podstawowych I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach w składzie: Patrycja Czarnocka, Michał Okniński, Krzysztof Szostak (opiekun Grzegorz Matejczuk); w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna SKTK „Tuptuś”ze Strzały (opiekun Krzysztof Leszczyński) w składzie Mateusz Bogusz, Arek Radzikowski, Filip Skup. Wymienione wyżej drużyny będą reprezentować Siedlce i powiat siedlecki na etapie wojewódzkim OMTTK, który odbędzie się w miejscowości Warka, w dniach 12 – 13 maja 2018r.

Drugą drużyną, która zakwalifikowała się na eliminacje wojewódzkie OMTTK  jest Drużyna „Tęczowe Rowery” przy SP 3 w Siedlcach.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się Międzyszkolny Klub Turystyczny „Wędrowcy” w składzie Jakub Boruta, Emil Kołodziejczyk i Jakub Kiełczykowski ( opiekun Grzegorz Matejczuk ). Najwyżej ocenioną Kartą do kroniki była praca wykonana przez drużynę SKKT „Wędrowcy” przy SP 5 w Siedlcach w składzie Weronika Ambroziewicz, Bartosz Dorosz, Katarzyna Żur (opiekun Grzegorz Matejczuk ).

Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zarówno młodzież jak i ich opiekunowie zasłużyli na słowa uznania i podziękowania.

Dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a dyplomy dla zwycięskich drużyn wręczyła Anna Kirchner – Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Podlasie” w Siedlcach.

 

Katarzyna Sinikiewicz