Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK Siedlce – Strzała 2019

Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK  Siedlce – Strzała 2019 i Eliminacji Wojewódzkich w Radomiu w dniach 11 – 12.05.2019 r.

W dniu 6 kwietnia 2019 r. po raz kolejny siedlecki Oddział PTTK był organizatorem Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK (OMTTK). Eliminacje odbyły się w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale.

W rozgrywkach turniejowych  wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy OMTTK odpowiadali  na 55 pytań testowych z zakresu wiedzy krajoznawczej, turystycznej, topograficznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o zróżnicowanym poziomie trudności, w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe  i  gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Wszyscy uczestnicy brali udział w teście  z zakresu udzielania pierwszej pomocy (samarytanka). Zestawy pytań opracowały:  Dorota Mączka – przewodnik PTK i Anna Kirchner – Komandor OMTTK. Test wiedzy oceniła komisja sędziowska w składzie Elżbieta Stefańczyk, Jerzy Chromik, Natalia Boruta. Kolejnymi konkurencjami  OMTTK były: trasa InO (przygotowana i oceniana przez Jarosława Głowackiego – Sędziego Głównego Turnieju i Pawła Janiaka), kolarski tor przeszkód (przygotowany przez Ryszarda Kruka i Wojciecha Chwedczuka oraz oceniany przez Ryszarda Kruka i Joannę Trętowską).

W konkurencjach turniejowych w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła  drużyna z SKTK „TUPTUŚ” Strzała przy Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale w składzie: Ewelina Iwaniuk, Nikola Michalak, Maciej Grabarski (opiekun Krzysztof Leszczyński); w kategorii szkół gimnazjalnych najlepszą okazała się drużyna „MILI PANOWIE” z SKKT Uścimów (opiekun Adam Duklewski) w składzie: Kacper Skowronek, Kacper Radko, Mateusz Lec;  w kategorii szkół ponadgimnazjalnych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie drużyny: Międzyszkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny „Wędrowcy”: Jakub Boruta, Gabriela Czarnocka i Jakub Kiełczykowski (opiekun Grzegorz Matejczuk ) i drużyna „ZRYW” CHODÓW: Mateusz Bogusz, Arek Radzikowski, Filip Skup (opiekun Krzysztof Leszczyński).  Najwyżej ocenioną Kartą do kroniki (konkurencja pozaturniejowa) była praca wykonana przez  11 NDH DARNIA w składzie Kacper Paciorek, Mateusz Piotrowski, Maciej Kowalina  (opiekun Dariusz Biedak). Wymienione wyżej drużyny będą reprezentować Siedlce i Oddział  na etapie wojewódzkim OMTTK, który odbędzie się w Radomiu  w dniach 11 – 12 maja 2019 r.

Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zarówno młodzież jak i ich opiekunowie zasłużyli na słowa uznania i podziękowania.

Zwycięskie  drużyny otrzymały dyplomy i upominki.

Gorące słowa podziękowania organizatorzy kierują do dyrekcji i pracowników   Zespołu  Oświatowo – Wychowawczego w Strzale za pomoc  merytoryczną i organizacyjną (bardzo smakowity obiad) w sprawnym przeprowadzeniu turnieju.

Turniej odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Siedlce za co organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

Z satysfakcją informujemy, że na eliminacjach wojewódzkich, które odbyły się w dniach 11-12.05.2019 r. w Radomiu, wysokie czwarte miejsce zajęła drużyna z SKTK „TUPTUŚ” Strzała przy Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale w składzie: Ewelina Iwaniuk, Nikola Michalak, Maciej Grabarski (opiekun Krzysztof Leszczyński), natomiast I miejsce zajął Międzyszkolny Klub Krajoznawczo – Turystyczny „Wędrowcy”: Jakub Boruta, Gabriela Czarnocka i Jakub Kiełczykowski (opiekun Grzegorz Matejczuk). Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na eliminacjach ogólnopolskich OMTK w Augustowie.

 

Oprac.   Iwona Wysokińska

Zastępca Komandora Turnieju