Relacja z Eliminacji Rejonowych OMTTK
Siedlce – Strzała, 7 maja 2023 r.

 

W dniu 7 maja  2023 r. po raz kolejny siedlecki Oddział PTTK był organizatorem Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego PTTK (OMTTK). Eliminacje odbyły się w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Strzale.

W rozgrywkach turniejowych wzięła udział młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy OMTTK odpowiadali na 55 pytań testowych z zakresu wiedzy krajoznawczej, turystycznej, topograficznej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zestawy pytań opracowały: Dorota Mączka – przewodnik PTK i Anna Kirchner – Komandor OMTTK. Test wiedzy oceniła komisja sędziowska w składzie Jarosław Głowacki – Sędzia Główny Turnieju, Jerzy Chromik – Zastępca Sędziego Głównego Turnieju, Natalia Zyśk, Urszula Obrępalska i Aldona Jaworek. Wszyscy uczestnicy brali udział w konkurencji Samarytanka, tj. w zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oceny umiejętności w tej konkurencji dokonał zespół w składzie Anna Kirchner – Komandor Turnieju i Hanna Sawicka. Kolejnymi konkurencjami OMTTK były: trasa InO (przygotowana przesz Pawła Janiaka, a oceniana przez Jarosława Głowackiego –Sędziego Głównego Turnieju. Kolarski tor przeszkód przygotowali i przeprowadzili konkurs  działacze Siedleckiego Klubu Turystyki Rowerowej „Doktorek”: Radosław Wysocki – prezesa Zarządu Klubu, Ryszard Kruk, Monika Szafrańska i Marek Lendzion. Weryfikacji odznak turystycznych dokonała Maria Głowacka i Barbara Mileszczyk.

W konkurencjach turniejowych w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Siedlcach w składzie: Hubert Derlatka, Mateusz Talacha i Aleksander Walczuk (opiekun Anna Sulej); II miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Siedlcach w składzie: Amelia Nowak, Maria Żbik i Nikola Witczuk (opiekun Grzegorz Matejczuk). W kategorii szkół ponadpodstawowych do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się dwie drużyny: Klub Turystyki Kwalifikowanej „Wędrowcy”w Siedlcach: Michalina Jasińska, Karina Lebiedieva i Joanna Dmowska (opiekun Grzegorz Matejczuk) i drużyna ze Szkoły ponadpodstawowej w Uścimowie składzie: Łukasz Słowik, Bartosz Maleszyk i Adrian Juchnowicz (opiekun Justyna Juchnowicz).

Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zarówno młodzież jak i ich opiekunowie zasłużyli na słowa uznania i podziękowania.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, medale (I miejsce – złote, II miejsce – srebrne, III miejsce – brązowe) i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy, medale i drobne upominki.

Gorące słowa podziękowania organizatorzy kierują do Pana Henryka Brodowskiego – wójta Gminy Siedlce,  dyrekcji i pracowników Zespołu Oświatowo – Wychowawczego w Strzale za pomoc  merytoryczną i organizacyjną (bardzo dobry obiad) w sprawnym przeprowadzeniu turnieju. Nad całością, od strony organizacyjnej czuwały Karolina Bobryk –  – Zastępca Komandora Turnieju, Kierownik Biura i Iwona Wysokińska – Zastępca Kierownika Biura.  Turniej odbył się dzięki finansowej pomocy Miasta Siedlce, działaczy Oddziału i pracy wolontariuszy. za co organizatorzy i uczestnicy serdecznie dziękują.

 

Oprac.: Anna Kirchner –  Komandor Eliminacji Rejonowych OMTTK

i Karolina Bobryk – Zastępca Komandora.